தொடக்கம்
பாரதி அ.சீனிவாசன்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
ஆழ்வார்களும் பாரதியும்
02.
கம்ப நாடன் காவியத்தில் காதலும் பெருங்காதலும்
03.
கம்பன் ஒரு சமுதாயப் பார்வை
04.
கம்பன் ஒரு சமுதாயப் பார்வை-2
05.
கம்பன் காவியத்தில் விதியின் பிழையும் அறத்தின் வெற்றியும்-1
06.
கம்பன் காவியத்தில் விதியின் பிழையும் அறத்தின் வெற்றியும்-2
07.
கல்யாணராமனும் பரசுராமனும்
08.
கிராமப்புறப் பாட்டாளிகளை நோக்கி...
09.
கீதை அமுதம்
10.
சித்தனி
11.
சிலப்பதிகாரத்தில் வைதீக கருத்துக்கள்
12.
சிலப்பதிகாரமும் திவ்யப் பிரபந்தமும் - ஓர் ஆய்வு
13.
தமிழ்மொழி வளர்ச்சியில் பாரதியின் உரைநடை
14.
பாரத பண்பாட்டு தளத்தில் பாரதி
15.
பாரத பண்பாட்டு தளத்தில் பாரதி (புதிய வடிவம்)
16.
பாரதியின் உரைநடைமொழி
17.
பாரதியின் உரைநடையில் அரசியல் மற்றும் சமுதாயக் கருத்துக்கள்
18.
பாரதியின் தேசீயம்
19.
பாரதியின் புதிய ஆத்திச்சூடி ஒரு விளக்கவுரை
20.
மகாகவி பாரதியின் பட்டொளி வீசும் படைப்புகளும் அவைகளின் சிறப்பும் இன்றைய பொருத்தமும்
21.
ஶ்ரீராமனும் கோதண்டமும்