தொடக்கம்
பேரா.டாக்டர்.ரா.சீனிவாசன்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
அணியும் மணியும்
02.
அரை மனிதன்
03.
இங்கிலாந்தில் சில மாதங்கள்
04.
கண்ணன் திருக்கதை
05.
கம்பராமாயணம்
06.
காணிக்கை
07.
கிளிஞ்சல்கள்
08.
சங்க இலக்கியத்தில் உவமைகள்
09.
சிலம்பின் கதை
10.
சிலப்பதிகாரம் மூலமும் திறனாய்வுமும்
11.
சிதறல்கள்
12.
சீவக சிந்தாமணி
13.
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு
14.
திருவிளையாடல் புராணம்
15.
திருக்குறள் செய்திகள்
16.
திருக்குறள் மூலம்
17.
திருப்பாவை விளக்க உரை
18.
திரௌபதி சூளுரை
19.
நவீன தொனலிராமன்
20.
நன வோட்டங்கள்
21.
நாலடியார் செய்யுளும் செய்திகளும்
22.
நாலடியார் செய்திகள்
23.
நாவல் பழம்
24.
படித்தவள்
25.
பரிசு மழை
26.
புகழேந்தி நளன் கதை
27.
புறநானூறு செய்யுளும் செய்திகளும்
28.
மகா பாரதம்
29.
குப்பை மேடு
30.
வெறுந்தாள்
31.
தெய்வத் திருமகன்
32.
மொழி ஒப்பியலும் வரலாறும்
33.
வழுக்கு நிலம்
34.
சொல்லின் செல்வன்