தொடக்கம்
மணவை முஸ்தபா
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
அண்ணலாரும் அறிவியலும்
02.
அறிவியல் கலைச்சொல் களஞ்சியம் - final part
03.
அறிவியல் தமிழின் விடிவெள்ளி
04.
அறிவியல், தொழில்நுட்ப கலைச்சொல் களஞ்சிய அகராதி
05.
அன்றாட வாழ்வில் அழகுதமிழ்
06.
இளைஞர் இஸ்லாமியக் கலைக்களஞ்சியம்
07.
இளையர் அறிவியல் களஞ்சியம்
08.
இன்றைய தென்னக இலக்கியப் போக்கு
09.
இஸ்லாம்-ஆன்மீக மார்க்கமா? அறிவியல் மார்க்கமா?
10.
இஸ்லாமும் சமய நல்லிணக்கமும்
11.
கணினி கலைச்சொல் களஞ்சிய அகராதி
12.
கணினி களஞ்சிய அகராதி 2
13.
கணினி களஞ்சிய பேரகராதி-1(computer encyclopedic tamil dictionary-1)
14.
கணினி களஞ்சிய பேரகராதி-2(computer encyclopedic tamil dictionary-2)
15.
காலம் தேடும் தமிழ்
16.
சமண, பௌத்த, கிருஸ்தவ, இஸ்லாமிய இலக்கியங்கள்
17.
சிந்தைக்கினிய சீறா
18.
சிறுவர் கலைக் களஞ்சியம்
19.
சிறுவர்க்குச் சுதந்திரம்
20.
செம்மொழி உள்ளும் புறமும்
21.
தமிழில் அறிவியல் படைப்பிலக்கியம்
22.
தமிழில் இஸ்லாமிய இலக்கிய வடிவங்கள்
23.
தமிழில் இஸ்லாமிய மெய்ஞ்ஞான இலக்கியங்கள்
24.
திருப்புமுனை
25.
தெளிவு பிறந்தது
26.
பிறசமயக் கண்ணோட்டம்
27.
மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்
28.
மருத்துவ களஞ்சிய பேரகராதி
29.
விழா தந்த விழிப்பு