பக்கம் எண் :

திருமுறைத்தலங்கள் 267


                                         -தண்காட்டிக்
     கார்காட்டித் தையலர்தங் கண்காட்டிச் சோலைகள்சூழ்
     சீர்காட்டுப் பள்ளிச் சிவக்கொழுந்தே.          (அருட்பா)

அஞ்சல் முகவரி :-1

    
அ/மி. ஆரண்யசுந்தரேஸ்வர் திருக்கோயில்
     கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி - திருவெண்காடு அஞ்சல்
     சீர்காழி வட்டம் - நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் - 609 114.

67/13. திருக்குருகாவூர்.

திருக்கடாவூர்.

    சோழநாட்டு (வடகரை)த் தலம்.

     பசியோடிருந்த சுந்தரருக்கு இறைவன் கட்டமுதும் நீரும் தந்தருள்
செய்து பசிபோக்கிய தலம்.

     மக்கள் வழக்கில் திருக்கடாவூர் என்று வழங்குகிறது.

     சீர்காழியிலிருந்து தென் திருமுல்லைவாயில் செல்லும் சாலையில் 6-
ஆவது கி.மீ.ல் வடகால் என்னும் ஊரில், சாலையில் குருகாவூருக்குச்
செல்லும் பாதை பிரிகின்றது. (வழிகாட்டிப் பலகையும் உள்ளது.)
அப்பாதையில் சென்றால் 1 கி.மீ.ல் குருகாவூரையடையலாம். ஊர்க்கோடியில்
கோயில் உள்ளது.

     ஊர் - குருகாவூர். கோயில் - வெள்ளடை.

     இறைவன் - சுவேதரிஷபேஸ்வரர், வெள்ளடையீஸ்வரர்,
               வெள்ளடைநாதர்.

     இறைவி - நீலோத்பல விசாலாட்சி, காவியங்கண்ணி.

     தீர்த்தம் - பால் கிணறு. கோயிலுக்கு வெளியில் தனிச்சுற்று
              மதிலுடன் உள்ளது. தைமாதத்தில் அமாவாசை நாளில்
              இறைவன் எழுந்தருளி இங்குத் தீர்த்தம் கொடுப்பது
              சிறப்பானது.