தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Thirumurai Thalangal


திருமுறைத்தலங்கள்
பொருளடக்கம்
திருமுறைத்தலங்கள்
தொண்டைநாடு :  (32)
நடு நாடு :  (22)
சோழ நாடு காவிரி வடகரை  :  (63)
சோழ நாடு காவிரி தென்கரை  :  (127)
பாண்டிய நாடு  :  (14)
கொங்குநாடு :  (7)
மலைநாடு :  (1)
துளுவநாடு : (1)
வடநாடு : (5)
ஈழநாடு : (2)
புதிதாகக் கண்டுபிடித்த தலம் (காவிரி-தென்கரை)
மேலும் புதிதாகக் கிடைத்துள்ளது
திருவாசகத் தலங்கள்
திருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டுத் தலங்கள்
பிற்சேர்க்கை

நூலுள் தலங்களுக்கு முன்பாக இடப்பட்டுள்ள வரிசை
எண்களில் முதலில் உள்ள எண், மொத்த வரிசை எண் ; 
அடுத்துள்ள எண் அந்நாட்டுத் தலங்களுள் அத்தலத்திற்கு
உரிய வரிசை எண்.

(எ-டு) 33/1 என்பதில் 33- மொத்த வரிசை எண்
1-நடுநாட்டில் முதலாவது தலம்.


புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 05-09-2016 20:39:30(இந்திய நேரம்)