பக்கம் எண் :

320 திருமுறைத்தலங்கள்


84/30. பழமண்ணிப்படிக்கரை

இலுப்பைப்பட்டு

     சோழநாட்டு (வடகரை)த் தலம்.

     மக்கள் வழக்கில் இலுப்பைப்பட்டு என்று வழங்குகிறது. இலுப்பை -
தலமரம். ஆதலின் இப்பெயர் பெற்றது. இத்தலத்தருகே பண்டைக் காலத்தில்
மண்ணியாறு ஓடியதால் ‘பழ மண்ணிப் படிக்கரை’, ஆயிற்றென்பர்.
மதூகவனம் என்றும் பெயர் (மதூகம் - இலுப்பை ; பட்டு - ஊர்). இறைவன்
விஷத்தைப் பருகியபோது உமாதேவி தன் கரத்தால் அவருடைய கழுத்தை
ஸ்பரிசித்த தலம்.

     வைத்தீஸ்வரன் கோயில் - திருப்பனந்தாள் சாலையில் இளந்தோப்பு,
வாளப்புத்தூர் ஆகியவற்றைத் தாண்டி, மணல்மேடு அடைந்து ;
பஞ்சாலையைத் தாண்டி ‘பாப்பாகுடி’ என்னும் கைகாட்டி உள்ள இடத்தில்
பிரியும் (அது காட்டும்) சாலையில் (வலப்புறமாகச்) சென்று பாப்பாகுடியைத்
தாண்டிச் சென்றால் இத்தலத்தை அடையலாம். பாண்டவர்கள் சித்திரைப்
பௌர்ணமி நாளில் இங்கு வந்து பஞ்சலிங்கங்களையும் வழிபட்டதாக
வரலாறு. பிரமனும் மாந்தாதாவும், நளனும் கூட, இங்கு வந்து வழிபட்டதாகத்
தலவரலாறு கூறுகிறது.

     இறைவன் - நீலகண்டேஸ்வரர், முத்தீஸ்வரர், பரிமேஸ்வரர்,

               மகதீஸ்வரர், படிக்கரைநாதர்.
     இறைவி - அமிர்தகரவல்லி, மங்களநாயகி
     தலமரம் - இலுப்பை.
     தீர்த்தம் - பிரமதீர்த்தம், அமிர்ததீர்த்தம்

     தருமர் வழிபட்டது நீலகண்டேஸ்வரர் ; வீமன் வழிபட்டது
மகதீஸ்வரர்; அருச்சுனன் வழிபட்டது படிக்கரைநாதர் ; நகுலன் வழிபட்டது
பரமேசர் ; சகாதேவன் வழிபட்டது முத்தீசர் என்று சொல்லப்படுகின்றது.

     தலவிநாயகர் - வலம்புரி விநாயகர், நடனவிநாயகர் என இரு விநாயக
 மூர்த்தங்கள். திரௌபதி வழிபட்டது வலம்புரி விநாயகர் எனப்படுகிறது.
சுந்தரர் பாடல் பெற்ற தலம்.

     திருவாவடுதுறை ஆதீனக் கோயில்.

    ராஜகோபுரம் மூன்று நிலைகளையுடையது. கிழக்கு நோக்கிய சந்நிதி.
உள்ளே இடப்பால் தலமரம் இலுப்பை உள்ளது. பிராகாரத்தில்