பக்கம் எண் :

806 திருமுறைத்தலங்கள்


                                -“தங்குமன
     வஞ்சமாக்கூடல் வரையாதவர்சூழும்
     வெஞ்ச மாக்கூடல் விரிசுடரே.”         (அருட்பா)


அஞ்சல் முகவரி :-
     அ/மி. விகிர்தநாதேஸ்வரர் திருக்கோயில்
      வெஞ்சமாங்கூடலூர் & அஞ்சல் - 639 109
      (வழி) மூலப்பட்டி - அரவக்குறிச்சி வட்டம் - கரூர் மாவட்டம்.

264/6. திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி

கொடுமுடி

     கொங்கு நாட்டுத் தலம்.

     தற்போது மக்கள் ‘கொடுமுடி’ என்று வழங்குகின்றனர். திருச்சி-ஈரோடு
இருப்புப் பாதையில் உள்ள ஒரு நிலையம்.

     ஈரோட்டிலிருந்து செல்ல பேருந்து வசதி உள்ளது. (ஈரோட்டிலிருந்து 39
கி.மீ.) சுயம்புமூர்த்தி தலம் - திருப்பாண்டிக் கொடுமுடி. கோயில்-கறையூர்.
“கற்றவர் தொழுதேத்தும் சீர்க்கறையூரிற் பாண்டிக் கொடுமுடி” என்பது
திருமுறைத் தொடர்.