பக்கம் எண் :

686 திருமுறைத்தலங்கள்


   “நிறைவெண் திங்கள் வாண் முக மாதர் பாட நீள்சடைக்
    குறைவெண் திங்கள் சூடியோர் ஆடல் மேய கொள்கையான்
    சிறைவண்டி யாழ் செய் பைம் பொழிற் பழனஞ் சூழ்
                                       சிற்றேமத்தான்
     இறைவன் என்றே உலகெலாம் ஏத்த நின்ற பெருமானே.”                                                (சம்பந்தர்)
 
                                   - “மேன்மைதரும்
     முற்றேமம் வாய்ந்த முனிவர் தினம்பரவும்
     சிற்றேமம் வாய்ந்த செழுங்கதிரே”           (அருட்பா)

அஞ்சல் முகவரி:-

     அ/மி. சுவர்ணஸ்தாபனேஸ்வரர் திருக்கோயில்
     சித்தாய்மூர் & அஞ்சல். பொன்னிறை - S.o.
     திருவாரூர் வட்டம் - திருவாரூர் மாவட்டம் 610 203.

224/107. திருவுசாத்தானம்

கோயிலூர் / கோவிலூர்

     சோழநாட்டு (தென்கரை)த் தலம்.

     மக்கள் கோயிலூர் என்றழைக்கின்றனர்.

     கோயிலூர் என்ற பெயரில் பலவூர்களிருப்பதாலும், இவ்வூர்
முத்துபேட்டைக்கு அருகில் இருப்பதாலும் வழக்கில் இத்தலம் ‘முத்துப்
பேட்டை - கோயிலூர்’ என்று வழங்கப்படுகிறது.

     தஞ்சை, திருத்துறைப்பூண்டி, வேதாரண்யம், மன்னார்குடி,
பட்டுக்கோட்டை முதலிய பலவூர்களிலிருந்து முத்துப்பேட்டைக்குப்
பேருந்துகள் உள்ளன. முத்துப்பேட்டையிலிருந்து மன்னார்குடி சாலையில் 2
கி.மீ. சென்றால் சாலையிலேயே கோயிலின் வளைவு ஸ்ரீ மந்திரபுரீஸ்வரர்
தேவஸ்தானம் என்று உள்ளது. அதனுள் நுழைந்து சென்றால் கோயிலை
அடையலாம்.

     இறைவன் - மந்திரபுரீஸ்வரர்
     இறைவி - பிருகந்நாயகி, பெரியநாயகி
     தலமரம் - மா