பக்கம் எண் :

502 திருமுறைத்தலங்கள்


                              - இல்லமயல்
     ஆழம்பங் கென்ன அறிந்தோர் செறிந்தேத்துங்
     கோழம்பம் வாழ்கருணைக் கொண்டலே.          (அருட்பா)


அஞ்சல் முகவரி :-
     அ/மி. கோகிலேசுவரர் /கோழம்பநாதர் திருக்கோயில்
     திருக்கொழம்பியம் - எஸ். புதூர் அஞ்சல்
     (வழி) கும்பகோணம் - RMS - 612 205
     திருவிடைமருதூர் வட்டம் - தஞ்சை மாவட்டம்.

153/36. திருவாவடுதுறை

     சோழநட்டு (தென்கரை)த் தலம்.

     மயிலாடுதுறை - கும்பகோணம் சாலையில் சென்று இத்தலத்தை
யடையலாம். சாலையில் ஆதீன வளைவு உள்ளது. திருவாவடுதுறை ஆதீனக்
கோயில். அருகிலுள்ள இருப்புப்பாதை நிலையம் நரசிங்கன் பேட்டையாகும்.
இறைவி பசுவடிவில் வழிபட்ட பதி. ஆதீனமும் கோயிலும் ஒன்றையொன்று
அடுத்துள்ளன.