தொடர்பு கொள்ள | தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

முதன்மை கீற்றுகள்


தமிழ்
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்
அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகம்
காந்தி மண்டபச் சாலை
கோட்டூர்
சென்னை – 600 025.

 

தொலைபேசி
:
91-44-2220 9400
இயக்குநர்
:
91-44-2230 1017
நிகரி
:
91-44-2220 9405
மின் அஞ்சல்
:
அமைவிடம் :
i) அரசு தகவல் தொகுப்பு விவர மையத்திற்கு எதிரில்
ii) அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்திற்கு அடுத்தது

தொடர்பு மையம்