தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

முதன்மை கீற்றுகள்

தமிழ்
இதில் சொடுக்கியைச் சொற்களின் மேல் கொண்டு செல்லும் போது அச்சொல்லுக்கான தலைச்சொல், இலக்கணக் குறிப்பு மற்றும் இடம் சுட்டியப் பொருள் குறித்த விவரங்கள் காணப்படும்.
 
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 14-06-2017 12:45:15(இந்திய நேரம்)