பட்டயம் | தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

முதன்மை கீற்றுகள்பட்டயம்

  I. பட்டயம் - Diploma
 
 
 
C011. இருபதாம் நூற்றாண்டுக் கவிஞர் இருவர்
 
 
 
C012. இடைக்கால இலக்கியம்
 
 
 
C021. இலக்கணம் - 1 (எழுத்து)
 
 
 
C031. தமிழகப் பண்பாட்டு வரலாறு