பட்டம் | தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

முதன்மை கீற்றுகள்பட்டம்

 இளநிலை (தமிழியல்) - B.A. (Tamilology)
 பகுதி 1 - Part 1
P101.
சிறுகதையும் புதினமும்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P102.
உரைநடையும் நாடகமும்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P103.
இக்காலக் கவிதையும் சிற்றிலக்கியமும்
P104.
காப்பியங்களும் சங்க இலக்கியமும்
 பகுதி 2 - Part 2
P201.
மொழிபெயர்ப்பியல்
P202.
மசமயத்தமிழ் இலக்கியம்
 
 
 
 
 
 
 
 
P203.
படைப்பிலக்கியம்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P204.
இதழியல்
  III. பட்டம் (கூடுதல் தாள்கள்) - Degree
D011.
பண்டைய இலக்கியம்
D021.
இலக்கணம் - 3 (பொருள்)
D031.
இலக்கணம் - 4 (யாப்பு, அணி)
D041.
மொழி வரலாறு - 2
D051.
தமிழகக் கலைகள்
 
 
 
 
D061.
இலக்கியத் திறனாய்வு
 
குறிப்பு :
 
 
 
1.
C0 தொகுதியின் தாள்களில் மட்டும் தேர்வு எழுதிச் சராசரியாக 2.5 தரப் புள்ளிகள் பெற்று வெற்றி பெற்றால் பட்டயம் பெறலாம்.
 
 
 
2.
C0 மற்றும் A0 தொகுதியின் தாள்களில் மட்டும் தேர்வு எழுதிச் சராசரியாக 2.5 தரப் புள்ளிகள் பெற்று வெற்றி பெற்றால் மேற்பட்டயம் பெறலாம்.