பக்கம் எண் :

திருமுறைத்தலங்கள் 821


     பச்சிமாம்புதி தீரஸ்தம் கோகர்ணக்ஷேத்ர முத்தமம்
          மஹாபல ஸமம் லிங்கம் நாஸ்தி ப்ரஹ மாண்ட கோளகே.
     பூர்வே ஸித்தேச்வரோ நாம, தக்ஷிணத் யக நாசிநீ,
          உத்தரே சால்மலீ கங்கா, பச்சிமே லவணாம் விதி :

     பொருள் :-

     (1) கோகர்ணமே மஹாகாசி, மஹாபலரே விசுவநாதர், கோடி தீர்த்தமே
கங்கை ; சமுத்திரம்கூட இருப்பததால் பின்னும் விசேஷம். (2) காசியிலும் ஒரு
பங்கு அதிகம் கோகர்ணம், அதற்கு இணையான தலம் மூவுலகிலும் இல்லை.
(3) எல்லாச் சிவலிங்கங்களுக்கும் மஹா பலரே சக்ரவர்த்தி ; அவருக்கு இணை
இன்றும் இல்லை, என்றும் இராது. (4) கங்கை முதலான சகல தீர்த்தங்களும்
இங்கு கடலிற் சேர்கின்றபடியால் கோகர்ணத்தில் உள்ள சமுத்திரதீர்த்தம்
பெருமைவாய்ந்தது. (5) மஹாபாலேசுவரர் ஆதிமூர்த்தி ; தரிசித்த
மாத்திரத்தில் அவர் முத்தியளிப்பவர் ; பாபியான மனிதனுக்கும் அவர்
அபயம் அளிப்பார். (6) மேற்குக்கரையில் உத்தம கோகர்ணம்
அமைந்துள்ளது. ; பிரம்மாண்ட கோளத்தில் மஹாபல லிங்கத்துக்கு
இணையில்லை. (7) கிழக்கில் சித்தேசுரர், தெற்கே அகநாசினி, வடக்கில்
சால்மலி கங்கை ; மேற்கே உப்புக்கடல்.

                                                  “-

     “கோபலத்திற்காண்பரிய கோகரணம் கோயில் கொண்ட
     மாபலத்து மாபலமா மாபலமே.”           (அருட்பா)


அஞ்சல் முகவரி :-

     
அ/மி. மகாபலேஸ்வரர் திருக்கோயில்
     திருக்கோகர்ணம் & அஞ்சல் - 576 234 (GOKARNA)
     (கர்நாடகா)

268/1. திருப்பருப்பதம்

ஸ்ரீசைலம்

     வடநாட்டுத் தலங்களுள் ஒன்று.

     ஆந்திர மாநிலத்தில் கர்நூல் மாவட்டத்தில் நந்தியாலுக்குப் பக்கத்தில்
உள்ளது. திருப்பதியிலிருந்து 500 கி.மீ. தொலைவிலுள்ள இத்தலத்திற்கு
அங்கிருந்து நேரே செல்லப் பேருந்து வசதியுள்ளது. சென்னையிலிருந்தும் ஸ்ரீ
சைலத்திற்குப் பேருந்து செல்கிறது.