பக்கம் எண் :

திருமுறைத்தலங்கள் 265


                               -நல்லவர்கள்
       கண்காட்டு நெற்றிக் கடவுளே யென்றுதொழ
       வெண்காட்டின் மேவுகின்ற மெய்ப்பொருளே.    (அருட்பா)


அஞ்சல் முகவரி :-
      அ/மி. சுவேதாரண்யேஸ்வரர் திருக்கோயில்
      திருவெண்காடு & அஞ்சல் - சீர்காழி வட்டம்
      நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் - 609 114.

66/12. கீழைத்திருக்காட்டுப் பள்ளி

ஆரண்யேசுரர் கோயில்

     சோழநாட்டு (வடகரை)த் தலம்.

     ஊர் - கீழைத்திருக்காட்டுப் பள்ளி. கோயில் - ஆரண்யேசுரர்
கோயில். மக்கள் வழக்கில் ஊர்ப்பெயர் ‘கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி’ என்றே
வழங்குகிறது. இத்தலம் திருவெண்காட்டிற்கும், இலைய முதுகுளபுரத்திற்கும்
இடையில் உள்ளது.

     1) திருவெண்காட்டிலிருந்து இலையமுதுகுளபுரம் செல்லும் சாலையில்
1 1/2 கி.மீ.ல் இத்தலம் உள்ளது.