பக்கம் எண் :

திருமுறைத்தலங்கள் 17


1. திருக்கச்சி ஏகம்பம்

ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோயில்
(பெரிய) காஞ்சிபுரம்

     தொண்டை நாட்டுத் தலம்.

      சென்னை, செங்கற்பட்டு, அரக்கோணம், வேலூர் முதலிய பல
நகரங்களிலிருந்து வருவதற்குப் பேருந்து வசதிகள் உள்ளன.

     சென்னையிலிருந்து காஞ்சிபுரத்திற்குப் பேருந்துகள் அடிக்கடி உள்ளன.