பக்கம் எண் :

திருமுறைத்தலங்கள் 161


     மாசி மாதத்தில் பெருவிழா பதின்மூன்று நாள்களுக்கு நடைபெறுகிறது.
மாதாந்திர உற்சவங்களும் நடைபெறுகின்றன.

    “வடிவுடை மழுவேந்தி மதகரியுரி போர்த்துப்
     பொடியணி திருமேனிப் புரிகுழல் உமையோடும்
     கொடியணி நெடுமாடக் கூடலை யாற்றூரில்
    அடிகள் இவ்வழிபோந்த அதிசயம் அறியேனே.”      (சுந்தரர்)

                                         -“நீங்காது
      நீடலையாற்றூர் நிழல்மணிக் குன்றோங்குதிருக்
      கூடலை யாற்றூர்க் குணநிதியே”        (அருட்பா)

அஞ்சல் முகவரி :-

    அ/மி. நர்த்தனவல்லபேஸ்வரர்- நெறிகாட்டுநாதர் திருக்கோயில்
     திருக்கூடலையாற்றூர்
     காவாலகுடி அஞ்சல் - 608 702.
     காட்டுமன்னார்கோயில் வட்டம் - கடலூர் மாவட்டம்.

36/4. திருஎருக்கத்தம்புலியூர்.

ராஜேந்திரப்பட்டணம்.

     நடுநாட்டுத் தலம்.

     மக்கள் வழக்கில் ராஜேந்திரப் பட்டணம் என்று வழங்குகிறது.
வியாக்ரபாதர் (புலிக்கால் முனிவர்) பூசித்த தலங்கள் ‘புலியூர்’ என்ற
பெயருடன் விளங்குகின்றன. அவற்றுள் இத்தலமும் ஒன்று. ஏனையவை :- (1)
பெரும்பற்றப்புலியூர் (சிதம்பரம் - தென்புலியூர்) (2) திருப்பாதிரிப்புலியூர்
(வடபுலியூர்) (3) ஓமாம்புலியூர் (4) பெரும்புலியூர்.

     1. விருத்தாசலம் - ஜயங்கொண்டம் பேருந்துச் சாலையில் உள்ள தலம்.

தலம்-11