பக்கம் எண் :

288 திருமுறைத்தலங்கள்


    உலகமுதல்வி யன்பருள்ளத் துறைமுதல்வி யிறைவருட
    நிலவுமுதல்வி மாண்டவியர் நேர்ந்து நிறைந்த பீடத்தே
    அலகில் வளஞ்சேர் திருக்கண்ணார் கோயிலமர்ந்த அருள்முதல்வி
    இலகி முருகுவளர் கோதை இணையில்முதல்வி பதம்பணிவாம்.

                                             -கள்ளிருக்கும்
     காவின் மருவுங் கனமுந்திசை மணக்குங்
     கோவின் மருவு கண்ணார் கோயிலாய்.       (அருட்பா)

அஞ்சல் முகவரி :-

   
 அ/மி. கண்ணாயிரமுடையார் திருக்கோயில்
     குறுமாணக்குடி
     கொண்டத்தூர் - அஞ்சல்
     தரங்கம்பாடி - வட்டம்
     நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் - 609 117.

72/18. திருக்கடைமுடி

கீழையூர், கீழூர்.

     சோழநாட்டு (வடகரை)த் தலம்.
 

    
மக்கள் வழக்கில் கீழையூர் என்றும் கீழுர் என்றும் வழங்குகிறது.
(கீழையூர் என்பது ஏழு ஊர்கள் சேர்த்து - மிகப் பெரிய ஊர். இதனால்
இதற்கு ஏழுர் என்றும் பெயர் வழங்குகிறது.)

    (1) மயிலாடுதுறை - பூம்புகார்ச் சாலையில்; மேலையூர் மேலப்பாதி
தாண்டி, கீழையூர் என்று பெயர்ப்பலகையுள்ள ஊரையும் கடந்து, சற்று
மேலே சென்று, ‘சத்திரம் Stop’ என்னுமிடத்தில் கீழையூர் 2 கி.மீ. என்று
கைகாட்டி உள்ள இடத்தில் அது காட்டும் பாதையில் சென்று, கீழையூர்
பேருந்து நிற்குமிடத்தில் இடப்பால் திரும்பிச் சென்றால் கோயிலை
அடையலாம். (திருச்சென்னம்பூண்டி - என்னும் ஊரே கல்வெட்டின்படி
கடைமுடி என்பர் ஆய்வர்.)

     இறைவன் - கடைமுடிநாதர், அந்திசம்ரக்ஷணீஸ்வரர்
     இறைவி - அபிராமி