பக்கம் எண் :

384 திருமுறைத்தலங்கள்


     “மண்ணுமோர் பாகமுடையார் மாலுமோர் பாகமுடையார்
      விண்ணுமோர் பாகமுடையார் வேதமுடைய விமலர்
      கண்ணுமோர் பாகமுடையார் கங்கை சடையிற்கரந்தார்
      பெண்ணுமோர் பாகமுடையார் பெரும்புலியூர் பிரியாரே.”
                                             (சம்பந்தர்)

                                    -“மைத்த
      கரும்புலியூர்க் காளையொடுங் கண்ணோட்டம் கொள்ளும்
      பெரும்புலியூர்வாழ் கருணைப் பேறே.”         (அருட்பா)

அஞ்சல் முகவரி :-

      அ/மி. வியாக்ரபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில்
      பெரும்புலியூர் - திருநெய்த்தானம் அஞ்சல்
      (வழி) திருவையாறு - 613 203.
      திருவையாறு வட்டம் - தஞ்சை மாவட்டம்.

108/54. திருமழபாடி