பக்கம் எண் :

திருமுறைத்தலங்கள் 269


                                       - பார்காட்
     டுருகாவூ ரெல்லாம் ஒளிநயக்க வோங்குங்
     குருகாவூர் வெள்ளடை யெங்கோவே.       (அருட்பா)

அஞ்சல் முகவரி :-

    அ/மி. வெள்ளடையீஸ்வரர் திருக்கோயில்
     திருக்கடாவூர் - வடகால் அஞ்சல்
     சீர்காழி வட்டம் - நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்.
     மயிலாடுதுறை RMS - 609 115.

68/14. சீகாழி

சீர்காழி

     சோழநாட்டு (வடகரை)த் தலம்.

     மக்கள் சீர்காழி என்றே வழங்குகின்றனர். சிதம்பரம் முதலிய பல
ஊர்களிலிருந்தும் பேருந்து வசதிகள் உள்ளன. சிதம்பரத்தை யடுத்துள்ள
தலம் - புகைவண்டி நிலையம். திருஞானசம்பந்தரின் அவதாரப்பதி -
ஞானப்பாலுண்டு அற்புதங்கள் நிகழ்த்திய தலம். முருகன், காளி, பிரமன்,
திருமால், குரு, இந்திரன், சூரியன், சந்திரன், அக்கினி, ஆதிசேஷன், ராகு,
கேது, வியாசர் முதலியோர் இறைவனை வழிபட்டுப் பேறு பெற்ற தலம்.
இத்தலத்திற்குப் பன்னிரண்டு பெயர்களுண்டு.

     1. பிரமன் வழிபட்டதால் - பிரமபுரம்.

     2. இறைவன் மூங்கில் வடிவமாகத் தோன்றியதால் - வேணுபுரம்.

     3. சூரனுக்குப் பயந்த தேவர்களுக்குப் புகலிடமாக விளங்கிய
        தலமாதலின் - புகலி.

     4. குருவான வியாழன் வழிபட்டு, குருத்துவம் பெற்றமையால் -
       வெங்குரு.

     5. பிரளய காலத்தில் இறைவன் உமையோடு சுத்தமாயையைத்
       தோணியாகக் கொண்டு வந்து தங்கியிருந்ததால் தோணிபுரம்.