பக்கம் எண் :

86சோழமண்டல சதகம்

பன்றியூர் நாடு

பரண்டையூர் நாடு

பரவை நாடு

பொய்யில் கூற்றம்

புலிவலக் கூற்றம்

புன்றில் கூற்றம் [பட்டுக்கோட்டை]

வல்ல நாடு [ஆலங்குடி]

வரகூர் நாடு

வடகரை இராசராச வளநாடு [இராசாச்சிரய வளநாடு]

அழகரை நாடு [முசிறி]

கலாரக் கூற்றம் [திருச்சி, லால்குடி]

மீமலை நாடு [முசிறி]

பாச்சில் கூற்றம் [லால்குடி]

பிடவூர் நாடு [லால்குடி]

பொய்கை நாடு [தஞ்சை]

ஊற்றத்தூர் நாடு [பெரம்பலூர்]

வடவழி நாடு [லால்குடி]

கீழ்வள்ளுவப்பாடி நாடு [முசிறி]

இராசாச்சிரய வளநாடு [மழநாடு]

செம்புறைக் கண்டம் [லால்குடி]

கலாரக் கூற்றம் [திருச்சி, லால்குடி]

மீமலை நாடு [முசிறி]

பாச்சில் கூற்றம் [லால்குடி]

திருப்பிடவூர் நாடு [லால்குடி]

வடவழி நாடு [லால்குடி]

வெள்ளையூர்க் கண்டம் [லால்குடி]

வெண்கோன்குடிக் காண்டம் [லால்குடி]

இராசசுந்தரி வளநாடு [உய்யக் கொண்டார் வளநாடு]

பேராவூர் நாடு [மயிலாடுதுறை]

இராசேந்திர சோழவளநாடு [அருமொழிதேவ வளநாடு]

அளநாடு [நாகை]

ஆர்வலக் கூற்றம் [மன்னார்குடி, திருத்துறைப்பூண்டி]

இடை அளநாடு [நாகை]

தென்மலி நாடு [மன்னார்குடி]

திரிபுவன முழுதுடை வளநாடு [இராசாச்சிரய வளநாடு]

கலாரக் கூற்றம் [திருச்சி, லால்குடி]

பிடவூர் நாடு [லால்குடி]

பொய்கை நாடு [தஞ்சை]

தியாகவல்லி வளநாடு [இராசாச்சிரய வளநாடு]