பக்கம் எண் :

202சத்திய சோதனை

Untitled Document
அவற்றின்   எளிமையிலேயே இருக்கிறது’ என்றார்.   ‘ஆண், பெண்,
குழந்தைகள் ஆகிய எல்லோரும் ஏசுநாதரிடமும் அவர் தியாகத்திலும்
நம்பிக்கை    வைக்கட்டும்.    அவர்கள் பாவங்களிலிருந்து நிச்சயம்
விமோசனம்     அடைவார்கள்’          என்றும் அவர்  கூறுவார்.
பிரிட்டோரியாவில் இருந்த பிளிமத் சகோதரர்களின் நினைவு எனக்குத்
திரும்ப வரும்படி         இந்த நண்பர் செய்தார்.  ஒழுக்கக் கட்டுத்
திட்டங்களை விதிக்கும்      எந்த மதமும் பயனற்றது என்பது இவர்
கருத்து. இந்த  விவாதமெல்லாம் என்னுடைய சைவ உணவின் பேரில்
எழுந்தவையே.   மாமிசம் ஏன்     திண்ணக் கூடாது? மாட்டிறைச்சி
தின்றால்தான்     என்ன மோசம்?      தாவர வர்க்கத்தை மனிதன்
அனுபவிப்பதற்கென்றே     கடவுள் படைத்திருக்கிறார்.   மிருகங்கள்
போன்ற கீழ்         உயிர் இனங்களையும்   அதற்காகவே கடவுள்
படைத்திருக்க வில்லையா?  இந்தக் கேள்விகளெல்லாம்  அநேகமாகச்
சமய சம்பந்தமான   விவாதத்தில் கொண்டுபோய் விட்டன. எங்களில்,
ஒருவர்      கருத்தை மற்றவரால் மாற்றிவிட  முடியவில்லை. மதமும்
ஒழுக்கமும் ஒன்றே என்ற கருத்தில்    நான் உறுதியுடன் இருந்தேன்.
இதற்கு மாறுபட்டு,      தாம் கொண்ட கருத்தே சரியானது என்பதில்
காப்டனுக்குக் கொஞ்சமும் சந்தேகம் இல்லை.

     இருபத்து நான்காம் நாள் முடிவில்    இன்பகரமான அக்கப்பல்
பிரயாணம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது.      ஹூக்ளி நதியின் அழகைக்
கண்டு வியந்தவண்ணம்  நான் கல்கத்தாவில் இறங்கினேன்.  அன்றே
பம்பாய் செல்ல ரெயில் ஏறினேன்.

25. இந்தியாவில்

     பம்பாய்க்குப்   போகும் வழியில்      ரெயில்  அலகாபாத்தில்
நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் நின்றது. அந்த நேரத்தில்    அந் நகரைச்
சுற்றிப் பார்த்து விடலாம்         என்று முடிவு செய்தேன். மருந்துக்
கடையில்        சில மருந்துகள் வாங்க வேண்டியிருந்தது. மருந்துக்
கடைக்காரரோ      தூங்கி விழுந்து கொண்டிருந்தார்.  நான் கேட்ட
மருந்தை எடுத்துக் கொடுப்பதில் அநியாயமாக நேரம் கடத்தி விட்டார்.
இதன் பலன் என்னவென்றால், நான் ஸ்டேஷன் வந்து சேர்ந்த போது,
அப்பொழுதுதான்        ரயில் புறப்பட்டு போய் விட்டது. எனக்காக
ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் அன்போடு      ஒரு நிமிடம் வண்டியை நிறுத்தி
வைத்திருந்து இருக்கிறார்.     நான்   வரவில்லை என்று தெரிந்ததும்,
உஷாராக என்னுடைய சாமான்களை   ரெயிலிலிருந்து இறக்கி வைத்து
விடும்படியும் செய்திருக்கிறார்.

     கெல்னர் கட்டிடத்தில் ஓர்  அறையை அமர்த்திக் கொண்டேன்.
என் வேலையை அப்பொழுதே ஆரம்பித்து விடுவது என்று