பக்கம் எண் :

மகத்தான கண்காட்சி93

Untitled Document
விடையளித்தார்.

     ஒரு நாள்      நாராயண ஹேமசந்திரர்  வேட்டி கட்டி,  ஒரு
சட்டையை மாத்திரம்   அணிந்து கொண்டு,    என் இருப்பிடத்திற்கு
வந்தார். அச்சமயம் இருந்த வீட்டு     அம்மாள் புதியவர். நாராயண
ஹேமசந்திரரை அவருக்குத் தெரியாது.   இந்த நிலையில் அவர்தான்
ஹேமசந்திரருக்குக் கதவைத்       திறந்துவிட்டார்.   அவர் பயந்து
போய், என்னிடம் ஓடோடியும் வந்து,   “ பைத்தியம்போல் இருக்கும்
ஒருவர் உங்களைப் பார்க்க விரும்புகிறார்!” என்றார்.நான் கதவண்டை
போனேன். நாராயண   ஹேமசந்திரரைப் பார்த்து, வியப்படைந்தேன்.
அவருடைய கோலத்தைக் கண்டு திடுக்கிட்டும் போனேன்.  ஆனால்,
அவருடைய முகத்திலோ, வழக்கமாக இருக்கும் புன்னகையைத் தவிர
வேறு எதுவுமே இல்லை.

     “தெருவிலுள்ள    சிறுவர்கள் உங்களைத்   தொடர்ந்து வந்து
உங்கள் துணிகளைக் கிழிக்க முற்படவில்லையா?”  என்று அவரைக்
கேட்டேன். ஆம்,     குழந்தைகள் என்   பின்னால் ஓடி வந்தனர்.
அவர்களை           நான்  பொருட்படுத்தவில்லை.  பிறகு சும்மா
இருந்துவிட்டார்கள்” என்றார்.

     நாராயண   ஹேமசந்திரர்,   லண்டனில்       சில மாதங்கள்
தங்கியிருந்துவிட்டுப் பிறகு பாரிஸூக்குச் சென்றார்.  பிரெஞ்சு மொழி
படிக்கவும், பிரெஞ்சு நூல்களை    மொழிபெயர்க்கவும் ஆரம்பித்தார்.
அவருடைய மொழி பெயர்ப்பைத்       திருத்துவதற்குப் போதுமான
அளவுக்கு எனக்குப்   பிரெஞ்சு மொழி தெரியும். ஆகவே,  அதைப்
படித்துப் பார்க்க      அவர்       என்னிடம் கொடுத்தார்.   அது
சாராம்சமேயன்றி மொழிபெயர்ப்பன்று.

     கடைசியாக அமெரிக்கா போவது என்ற    தமது உறுதியையும்
அவர் நிறைவேற்றி விட்டார்.       அதிகக் கஷ்டப்பட்டே கப்பலில்
மூன்றாம் வகுப்பு டிக்கெட் அவருக்குக்  கிடைத்தது. அமெரிக்காவில்
இருந்தபோது, ஒரு நாள் வேட்டியும்      உள் சட்டையும் மாத்திரம்
அணிந்து கொண்டு, அவர் வெளியே வந்து விடவே,    ‘ஆபாசமான
உடை அணிந்திருந்த’      குற்றத்திற்காக   அவரைக் கைது செய்து
வழக்குத்    தொடுத்தனர்.    விசாரணைக்குப்        பிறகு அவர்
விடுதலையடைந்தார் என்றே எனக்கு ஞாபகம்.

23. மகத்தான கண்காட்சி

     1899-இல் பாரிஸில் மகத்தான      கண்காட்சி ஒன்று நடந்தது.
அதற்காகச் செய்யப்பட்டு வந்த விமரிசையான       ஏற்பாடுகளைக்
குறித்துப்      பத்திரிகையில் படித்திருந்தேன்.  எனக்குப் பாரிஸைப்
பார்க்க வேண்டும் என்ற  ஆசை அதிகமாக இருந்தது.  ஆகையால்,
இச் சமயத்தில் அங்கே போனால்      இரண்டையுமே பார்த்ததாகும்
என்று எண்ணினேன். கண்காட்சியில் முக்கியமாகப் பார்க்க