தொடக்கம்

 

வரலாறு - உ.வே.சா, CPL நூலக நூல்கள்
01.
The great european war - உ.வே.சா
02.
அருச்சுனன் றீர்த்தயாத்திரைச் சருக்கம் - உ.வே.சா
03.
அருணகிரிநாதசுவாமிகள் புராணம் - தண்டபாணிசுவாமிகள் - உ.வே.சா
04.
அருணாசலபுராணம் மூலமும் உரையும் - அருணகிரிநாயகர் - உ.வே.சா
05.
நா.கதிரைவேற் பிள்ளை உண்மைச் சரித்திரம் - தஞ்சை சண்முகம்பிள்ளை - உ.வே.சா
06.
கண்ணி நுண்சிறுத்தாம்பு - உ.வே.சா
07.
கந்தபுராணச்சங்கிரகம் - சூரப்பமுதலியார் - உ.வே.சா
08.
கந்தபுராணச்சுருக்கம் - சோமசுந்தரவுபாத்தியாயர் - உ.வே.சா
09.
கந்தபுராணம் - ஆறுமுகநாவலரவர் - உ.வே.சா
10.
கந்தரலங்காரம் - சதாசிவப்பிள்ளை - உ.வே.சா
11.
சங்கரபகவத்பா தாசார்யர் சரித்திரம் - ஜெ.க.பாலசுப்பிரமணியம் - உ.வே.சா
12.
சங்கரவிஜயம் - தொழுவூர் வேலாயுதமுதலியார் - உ.வே.சா
13.
சதாசிவரூபம் மூலமும் உரையும் - கலியாணசுந்தரமுதலியார் - உ.வே.சா
14.
சர்வமதசித்தாந்தவிளக்க வினாவிடை - அருணாசலசுவாமி - உ.வே.சா
15.
சற்குருதேசிகன் தரிசனம் - உ.வே.சா
16.
சித்தாந்தஞானபோதம் - சிங்காரவேலுமுதலியார் - உ.வே.சா
17.
சித்தாந்தஞானபோதம் இரண்டாம் பதிப்பு - கொ.மாணிக்கமுதலியார் - உ.வே.சா
18.
சிதம்பரசபாநாதபுராணம் - சபாபதிநாவலரவர் - உ.வே.சா
19.
சிதம்பரபுராணம் - சைவ. பரஞ்சோதிமாமுனிவர் - உ.வே.சா
20.
சிவகிரிபதிற்றுப்பத்தந்தாதி - ஸ்ரீ பாலகுருசுவாமி - உ.வே.சா
21.
சிவஞான சித்தியார் சுபக்ஷம் - சிவாககிரயோகியர் - உ.வே.சா
22.
சிவஞான சித்தியார் சுபக்ஷம் - சிவாககிரயோகியர் - உ.வே.சா
23.
சிவஞான சித்தியார் சுபக்ஷம் - ஞானப்பிரகாசர் - உ.வே.சா
24.
சிவஞானத்தெளிவுபதேசத்திரயம் - முத்துக்குமாரதேசிகசுவாமிகள் - உ.வே.சா
25.
சிவஞானதீபம் - சா அப்பாவுபிள்ளை - உ.வே.சா
26.
சிவஞானபோதமும் - சிவஞானசுவாமி - உ.வே.சா
27.
சிவாஜி ரெளஸினாரா - சூ.ரா.ஶ்ரீநிவாஸ ஐயங்கார் - உ.வே.சா
28.
சிறுத்தொண்டநாயனார் - வே.அருணாசலமுதலியார் - உ.வே.சா
29.
சீகாழித்தலபுராணம் - சரவண முதலியார் - உ.வே.சா
30.
சீகாளத்திபுராணம் - இராமலிங்கசுவாமிகள் - உ.வே.சா
31.
சேக்கிழார்சுவாமிகள்புராணமூலமும், திருமுறைகண்டபுராணமூலமும் - சபாபதிமுதலியார் - உ.வே.சா
32.
சேதுபுராணம் - ஆறுமுகநாவலரவர் - உ.வே.சா
33.
சேரர்வஞ்சியும் சிலாசாஸனவழக்கும் - மு.இராகவையங்கார் - உ.வே.சா
34.
சேரன் - செங்குட்டுவன் - மு.இராகவையங்கார் - உ.வே.சா
35.
சேறைத்தலபுராணம் - சுந்தரதாசபாண்டியமஹாராஜா - உ.வே.சா
36.
சைவசூளாமணி - சோமசுந்தரநாயகர் - உ.வே.சா
37.
சைவதூஷணபரிகாரம் - சைவப் பிரகாச சமாசீயர் - உ.வே.சா
38.
சோழமண்டல சதகம் - ஆத்மநாத தீட்சிகர் - உ.வே.சா
39.
சோழன் கரிகாற் பெருவளத்தான் - ல.உலகநாதபிள்ளை - உ.வே.சா
40.
ஞானசூடாமணி - உ.வே.சா
41.
திருக்களர்ப் புராணம் - களந்தை ஆதியப்பனார் - உ.வே.சா
42.
திருநாங்கூர் சேந்தனார் சரிதம் - உமாபதி சிவாச்சாரியார் - உ.வே.சா
43.
திருவகுப்பு - சரவணபெருமால் - உ.வே.சா
44.
திருவகுப்பு - ஆறுமுகநாவலர் - உ.வே.சா
45.
திருவாவடுதுறைத் தரிசனம் - வ.கந்தசாமிபிள்ளை - உ.வே.சா
46.
திருவாறைத்தலபுராணம் - ஶ்ரீமத் வீரபத்திரபிள்ளை - உ.வே.சா
47.
நூற்றெட்டுத்திருப்பதியந்தாதி மூலமும் - உரையும் - உ.வே.சா
48.
நைடதம் மூலமும் உரையும் - உ.வே.சா
49.
பிள்ளைப்பெருமாளையங்கார் வரலாறு - உ.வே.சா
50.
மங்கையர்க்கரசியார் - சேக்கிழார் - உ.வே.சா
51.
மயிலாசலத்தந்தாதி - சின்னையவுபாத்தியாயர் - உ.வே.சா
52.
மருதூரந்தாதி - ஆறுமுகநாவலரவர் - உ.வே.சா
53.
மருதூரந்தாதி - ஆறுமுகநாவலர் - உ.வே.சா
54.
மழைவைச் சிங்காரசதகம் - மகாலிங்கையர் - உ.வே.சா
55.
மறைசையந்தாதி மூலமும் - சபாபதிமுதலியார் - உ.வே.சா
56.
மனுநீதிகண்ட சோழன் - முடிகொண்டான் ரா.விஸ்வநாத ஐயர் - உ.வே.சா
57.
மார்க்கண்டேயர் சரித்திரம் - உ.வே.சா
58.
மார்க்கண்டேயர் சரித்திரம் - உ.வே.சா
59.
முத்திமுடிவு - சரவணதேசிகர் - உ.வே.சா
60.
முதலொலியலந்தாதி - ஸ்ரீமத் தண்டபாணிசுவாமி - உ.வே.சா
61.
மூர்க்கவாதவித்வம்சநி - சு சிவநேசப்பிள்ளை - உ.வே.சா
62.
மூவர்அம்மானை - ஆறுமுகசுவாமிகள் - உ.வே.சா
63.
மெய்கண்டசிவதூஷணநிக்ரஹம் மெய்கண்டசிவஸ்தவம் - சோமசுந்தரநாயகர் - உ.வே.சா
64.
வீரப்பிரதாபம் - உ.வே.சா
65.
ஸ்ரீ முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் - வ.ராகவன் - உ.வே.சா
66.
ஸ்ரீ ராம்கிருஷ்ண சரிதாமிர்தம் - சுவாமி விவேகானந்தர் - உ.வே.சா
67.
ஸ்ரீ ராம்கிருஷ்ண பரம ஹம்சருடைய சரித்திரமும் உபதேசங்களும் - சுப்பிரமணியசிவம் - உ.வே.சா
68.
ஸ்ரீமத் சங்கராசார்யர் - ஸி.ஆர்.ஶ்ரீநிவாஸ அய்யங்கார் - உ.வே.சா
69.
ஸ்ரீலஸ்ரீ- சுவாமி வேதாசலம் - நாகை ஸி.கோபாலகிருஷ்ண பிள்ளை - உ.வே.சா
70.
சாணக்ய சாகஸம் என்னும் சந்திரகுப்த சரித்திரம் -ஸ்ரீமதி பாலம்மாள்- CPL
71.
வஞ்சிமாநகர் -ரா. இராகவையங்கார்- CPL