சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் திருப்பரங்குன்றம் 1 (முருகன்)