தொடக்கம்
கவிஞர் கு.சா.கிருஷ்ணமூர்த்தி
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
அமுதத் தமிழிசை
02.
அருட்பா இசையமுதம்
03.
அந்தமான் கைதி
04.
இசையின்பம்
05.
பருவ மழை
06.
தமிழ் நாடக வரலாறு
07.
கலைவாணன் (நாடகம்)