தொடக்கம்
பேரா.சுந்தரசண்முகனார்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
History Of Tamil Lexicography
02.
அண்ணா நாற்பது
03.
அம்பிகாபதி காதல் காப்பியம்
04.
அயோத்தியா காண்ட ஆழ்கடல்
05.
ஆத்திசூடி அமிழ்தம்
06.
ஆரணிய காண்ட ஆய்வு
07.
ஆழ்கடலில் சில ஆணிமுத்துகள்
08.
இயல்தமிழ் இன்பம்
09.
இலக்கியத்தில் வேங்கடவேலவன்
10.
இன்ப வாழ்வு
11.
இனியவை நாற்பது
12.
உலகமும் உயிர்களும் உண்டான வரலாறு
13.
உலகு உய்ய
14.
எழுத்தாளர் துணைவன்
15.
கடவுள் வழிபாட்டு வரலாறு
16.
கருத்துக் கண்காட்சி
17.
கவுதம புத்தர் காப்பியம்
18.
காந்தியின் நாகரிகம்
19.
கிட்கிந்தா காண்டத் திறனாய்வு
20.
குழந்தைப் பாட்டு
21.
கெடில வளம்
22.
கெடிலக் கரை நாகரிகம்
23.
சிலம்போ சிலம்பு
24.
சிறுவர் செய்யுட் சோலை
25.
சுந்தர காண்டச் சுரங்கம்
26.
சுந்தர காண்டச்சூறாவளி
27.
செந்தமிழ் ஆற்றுப்படை
28.
ஞானியார் அடிகள்
29.
தமிழ் அகராதிக் கலை
30.
தமிழ் அங்காடி
31.
தமிழ் அம்மானை-தனித்தமிழ்க் கிளர்ச்சி
32.
தமிழ் இலத்தீன் பாலம்
33.
தமிழ்க்காவிரி
34.
தமிழ்த் திருநாள்
35.
தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலை
36.
தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலைக்களஞ்சியம்
37.
தமிழர் கண்ட கல்வி
38.
திருக்குறள் தெளிவு
39.
திருக்குறள் தெளிவுரை – முதற்படிவம்
40.
திருக்குறள் தெளிவுரை மூன்றாம் படிவம்
41.
திருக்குறள் தெளிவுரை-ஏழாவது புத்தகம்
42.
திருமுருகாற்றுப்படை
43.
தெய்விகத் திருமணம்
44.
தெவிட்டாத திருக்குறள்
45.
தெவிட்டாத திருக்குறள் நான்காம் பகுதி
46.
தெவிட்டாத திருக்குறள் ஆறாம் பகுதி
47.
தைத்திங்கள்
48.
தொண்ணூறும் தொள்ளாயிரமும்
49.
தொல் திராவிட மொழி கண்டுபிடிப்பு
50.
நல்வழி நயஉரை
51.
நன்னெறி நயவுரை
52.
நாலடியார் நயவுரை
53.
பணக்காரர் ஆகும் வழி
54.
பாரதிதாசரொடு பல ஆண்டுகள்
55.
பாலகாண்டப் பைம்பொழில்
56.
புத்தர் பொன்மொழி நூறு
57.
புலிசை ஞானியார் அடிகளார்
58.
போர் முயற்சியில் நமது பங்கு
59.
மக்கள் குழு ஒப்பந்தம்
60.
மர இனப் பெயர் வைப்புக் கலை
61.
மருந்தாகித் தப்பா மரஇனப் பெயர்கள்
62.
மலர் மணம்
63.
மனத்தின் தோற்றம்
64.
மாதவம் புரிவாள்
65.
முதுமொழிக் காஞ்சி உரை
66.
வள்ளுவர் இல்லம்
67.
வள்ளுவர் கண்ட மனையறம்
68.
வாழ்க்கை ஓவியம்
69.
வாழும் வழி
70.
விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும்
71.
வீடும் விளக்கும்