தொடக்கம்
பாவலர் நாரா.நாச்சியப்பன்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
அசோகர் கதைகள்
02.
அப்பம் தின்ற முயல்
03.
இளந்தமிழன்–1
04.
இளந்தமிழன்–2
05.
இளைஞர்களுக்கு தந்தை பெரியார் வரலாறு
06.
இறைவர் திருமகன்
07.
ஈரோட்டுத் தாத்தா
08.
உமார்கயாம் (புதினம்)
09.
என்ன? ஏன்? எப்படி?
10.
ஏழாவது வாசல்
11.
ஒரு ஈயின் ஆசை
12.
கடல்வீரன் கொலம்பஸ்
13.
கடவுள் பாட்டு
14.
கள்வர் குகை
15.
கீதை காட்டும் பாதை
16.
குயில் ஒரு குற்றவாளி
17.
குயிலும் சஞ்சீவி பர்வதத்தின் சாரலும்
18.
குருகுலப் போராட்டம்
19.
சிந்தனையாளன் மாக்கியவெல்லி
20.
சிறுவர் பாட்டு
21.
தமிழ் வளர்கிறது
22.
தாவிப்பாயும் தங்கக் குதிரை
23.
தெய்வ அரசு கண்ட இளவரசன்
24.
தேடி வந்த குயில்
25.
நல்வழிச் சிறுகதைகள்–தொகுதி1
26.
நல்வழிச் சிறுகதைகள்–தொகுதி 2
27.
நாச்சியப்பன் பாடல்கள்
28.
நாச்சியப்பன் பாடல்கள்–தொகுதி1
29.
நாச்சியப்பன் பாடல்கள்–தொகுதி 2
30.
நாயகர் பெருமான்
31.
நீளமூக்கு நெடுமாறன்
32.
பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்
33.
பர்மாவில் பெரியார்
34.
பள்ளிக்குச் சென்ற சிட்டுக்குருவிகள்
35.
பறவை தந்த பரிசு-1
36.
பறவை தந்த பரிசு-2
37.
பாசமுள்ள நாய்க்குட்டி
38.
பாடு பாப்பா
39.
மன ஊஞ்சல்
40.
மாயத்தை வென்ற மாணவன்
41.
மாஸ்டர் கோபாலன்
42.
மூன்று திங்களில் அச்சுத் தொழில்