பக்கம் எண் :

சமூகம் -  நகரம்

வால்ட் விட்மான் என்பவர் சமீபகாலத்தில்வாழ்ந்த அமெரிக்கா (யுனைட்டெட் ஸ்டேட்ஸ்) தேசத்துக்கவி. இவருடைய பாட்டில் ஒரு புதுமை என்ன வென்றால்,அது வசன நடை போலே தான் இருக்கும். எதுகை,மோனை, தளை ஒன்றுமே கிடையாது. எதுகைமோனையில்லாத கவிதை தான் உலகத்திலே பெரியபாஷைகளில் பெரும் பகுதியாகும். ஆனால், தளையும்சந்தமும் இல்லாத கவிதை வழக்கமில்லை. வால்ட்விட்மான், ''கவிதையை பொருளில் காட்டவேண்டுமேயல்லாது சொல்லடுக்கில் காட்டுவது பிரயோஜனமில்லை''யென்று கருதி ஆழ்ந்த ஓசை மாத்திரம் உடையதாய்மற்றப்படி வசனமாகவே எழுதி விட்டார். இவரைஐரோப்பியர், காளிதாஸன், கம்பன், க்ஷேக்ஸ்பியர்,மில்டன், தான்தே, கெத்தே முதலிய மகாகவிகளுக்குஸமான பதவியுடையவராக மதிக்கிறார்கள்.

குடியாட்சி, ஜனாதிகாரம் என்ற கொள்கைக்குமந்திர ரிஷிகளில் ஒருவராக இந்த வால்ட் விட்மானைஐரோப்பிய ஜாதியார் நினைக்கிறார்கள்.

எல்லா மனிதர்களும், ஆணும் பெண்ணும்குழந்தைகளும் எல்லாரும் ஸமானம் என்ற ஸத்யத்தைபறையடித்த மஹான்களில் இவர் தலைமையானவர்.

ஸர்வ ஜகத்தும் ஒரே சக்தியை "உயிராகஉடையது. ஆதலால், எல்லாம் ஒன்று. ஆதலால்பயத்தைவிடு. பிறருக்குத் தீங்கு செய்யாதே. மற்றப்படியெல்லாம் உன் சொந்த இஷ்டப்படி நடந்துகொள்.எல்லாரும் ஸமானம். யாருக்கும் பயப்படாதே. கடவுள்ஒருவருக்கே பயப்பட வேண்டும். மனிதர் கடவுளைத்தவிர வேறொன்றுக்கும் பயப்படக்கூடாது. இதுதான்அவருடைய மதத்தின் முக்கியமான கொள்கை. ''எல்லாரும் பரஸ்பரம் அன்பு செய்யுங்கள்'' என்ற கிறிஸ்துவின் போதனையை அவர் கவிதையாக பலவகைகளில் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த மஹான்ஒரு நகரம் கற்பனை பண்ணுகிறார். அந்த நகரத்தில்ஆணும் பெண்ணும் சபதத்தில் துஞ்சார். அங்கே, அடிமையில்லை, ஆண்டையுமில்லை. அங்கே,ஸ்தானிகர்களின் முடிவற்ற செருக்கை பொதுஜனம்உடனே சினந்து எதிர்க்கிறது. அங்கே, நகரத்தான் தலை,நகரத்தான் பிரமாணம்; அவனுடைய