சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் குமரக்கோட்டம்
கும்பகோணம் (முருகன்)