பக்கம் எண் :

740 திருமுறைத்தலங்கள்


     உயர்ந்தோங்கிய ராஜகோபுரம், கொடிமரமில்லை. பிராகாரத்தில் அமிர்த
விநாயகர், முருகன் சந்நிதிகள் தனித்தனிக் கோயிலாய் உள்ளன. இங்குள்ள
முருகப்பெருமான் சிறப்பான மூர்த்தி - ஒருமுகம், ஆறுகரங்கள், ஒருகரத்தில்
அமுதகலசம், மற்றகரங்களில் நீலோற்பலம், பத்மம், அபயம், வச்சிரம், வேல்
முதலியவை ஏந்திய அழகிய திருக்கோலம், மயில் வடக்கு நோக்குகிறது.
இத்தலம் கோளிலித் தலமாதலின் நவக்கிரகங்கள் ஒரே வரிசையில் உள்ளன.
முன்மண்டபத்தில் வலப்பால் (காட்டுப் பகுதியாதலின்) ‘காடுகிழாள் கோயிலும்,
அடுத்து தெற்கு நோக்கி அம்பாள் சந்நிதியும் உள்ளன.

     மகாமண்டபத்தில் குழக முனிவர் உருவமுள்ளது. மூலவர் - அழகிய
திருமேனி - சதுரபீடம். இங்கிருந்து 1 1/2 கி.மீ.ல் ஆதிசேது எனப்படும்
கோடியக்கரை உள்ளது. கடல் தீர்த்தம். தக்ஷிணாயன, உத்தராயண புண்ணிய
காலங்களில் இங்கு நீராடுதல் விசேஷம் - கடற்கரையிலுள்ள சித்தர்கட்டம்
(சித்தர் கோயில்) சிறப்பான இடம். சித்தர்கள் பலர் இங்கு வாழ்வதாக
இன்னமும் நம்புகின்றனர். (குழகர் கோயில் உள்ள இடம் கோடியக்காடு -
கடல் உள்ள இடம் கோடியக்கரை என்று சொல்லப்படுகிறது.) சேரமான்
பெருமாள் நாயனாருடன் வந்த சுந்தரர், கோயில் கடலருகே தனித்திருப்பதைக்
கண்டு உள்ளம் வருந்தி பாடியதாக வரலாறு. தற்போது வீடுகள் உள்ளன.

    
 கடிதாய்க் கடற்காற்று வந்து எற்றக்கரைமேல்
     குடிதான் அயலே இருந்தால் குற்றமாமோ
     கொடியேன் கண்கள் கண்டன கோடிக் குழகீர்
     அடிகேள் உமக்கு ஆர்துணையாக இருந்தீரே."       (சுந்தரர்)

                           - “தொன்னெறியோர்
     நாடிக்குழக நலமருள் என்று ஏத்துகின்ற
     கோடிக் குழகரருட் கோலமே.”           (அருட்பா)


அஞ்சல் முகவரி:-

     அ/மி. கோடிக்குழகர் கோயில் / அமுதகடேஸ்வரர் திருக்கோயில்
     கோடியக்காடு & அஞ்சல் - 614 821
     (வழி) வேதாரண்யம் - S.O.
     வேதாரண்யம் வட்டம் - நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்.