Tamil Virtual Academy

TAMIL VIRTUAL ACADEMY - தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

Languages

  • தமிழ்
  • English

இலக்கியம் - அறிந்ததும், அறியாத்தும்

title

இலக்கியம் - அறிந்ததும், அறியாத்தும்

Lecturer Name

முனைவர் கோ. ஞானச்செல்வன் (கோ. திருஞானசம்பந்தம்), பேராசிரியர் (ஓய்வு)

Lecture Date

Fri, 09/08/2017 - 00:00

Lecture Tags