Tamil Virtual Academy

TAMIL VIRTUAL ACADEMY - தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

Languages

  • தமிழ்
  • English

தமிழிசை இயக்கம் – உருவாக்கமும் செயல்பாடும்

title

தமிழிசை இயக்கம் – உருவாக்கமும் செயல்பாடும்

Lecturer Name

முனைவர் வே.கண்ணதாசன் (உதவி பேராசிரியர்,தமிழ்த் துறை,வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம்,சென்னை)

Lecture Date

Fri, 04/21/2017 - 00:00

Lecture Tags