Tamil Virtual Academy

TAMIL VIRTUAL ACADEMY - தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

Diploma Courses Syllabus

Diploma Courses Syllabus

பட்டயப் படிப்பிற்கான அத்தனைப் பாடங்களும் இணைய வழிப்பல்லூடக வசதிகளைப் பயன்படுத்தி வழங்கப்படுகின்றன. இப்பாடப் பொருள்கள் தாள் வாரியாகக் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

C011 இருபதாம் நூற்றாண்டுக் கவிஞர் இருவர்

பாரதியார் கவிதை உலகம் - 1

பாரதியாரின் வாழ்க்கைச் சித்திரம்: பாரதியாரின் தேசியப் பாடல்கள்; பாரதியாரின் தெய்வப் பாடல்கள்; பாரதியாரின் முப்பெரும் பாடல்கள்; பாரதியார் பாடல்களில் சமுதாய நோக்கு; பாரதியார் பாடல்களில் பெண்ணியச் சிந்தனைகள்

பாரதியார் கவிதை உலகம் - 2

பாரதியாரும் தமிழும்; பாரதியாரும் இந்திய விடுதலை இயக்கமும்; பாரதியாரின் உலகளாவிய நோக்கு; பாரதியாரின் படைப்புகளில் அறிவியல் கூறுகள்; தமிழ்க் கவிதை வரலாற்றில் பாரதி யுகம்; பாரதியார் வாழ்கிறார்

பாரதிதாசன் கவிதை உலகம் - 1

பாரதிதாசன் ஓர் அறிமுகம்; பாரதிதாசனின் சமுதாயம்; பாரதிதாசன் கண்ட பெண் உலகம்; பாரதிதாசனின் பகுத்தறிவுப் பார்வை; பாரதிதாசன் பார்வையில் குடும்பம் - 1; பாரதிதாசன் பார்வையில் குடும்பம் - 2

பாரதிதாசன் கவிதை உலகம் - 2

பாரதிதாசனின் தமிழ் உணர்வு; பாரதிதாசன் கண்ட இயற்கை; பாரதிதாசனின் காப்பியங்கள்; பாரதிதாசனின் இசைப் பாடல்கள்; பாரதிதாசனின் நாடகங்கள்; பாரதிதாசன் வாழ்கிறார்

C012 இடைக்கால இலக்கியம்

அறநூல்கள் - 1 (கீழ்க்கணக்கில் அறம்-திருக்குறள் நீங்கலாக)

நாலடியார்; நான்மணிக் கடிகை; திரிகடுகம், சிறுபஞ்ச மூலம், ஏலாதி; இன்னா நாற்பது, இனியவை நாற்பது; ஆசாரக் கோவை, முதுமொழிக் காஞ்சி; பழமொழி நானூறு

அறநூல்கள் - 2 (ஏனைய அறநூல்கள்)

பிற்கால அற நூல்கள் - பொது அறிமுகம்; ஆத்தி சூடியும் கொன்றை வேந்தனும்; மூதுரையும் நல்வழியும்; வெற்றி வேற்கையும் உலகநீதியும் ; நீதிநெறி விளக்கம்; நன்னெறி

சிற்றிலக்கியங்கள் - 1 (அக இலக்கியங்கள்)

சிற்றிலக்கியம் - ஓர் அறிமுகம்; தூது இலக்கியம்; குறவஞ்சி இலக்கியம்; கலம்பக இலக்கியம்; மடல் இலக்கியம்; கோவை இலக்கியம்

சிற்றிலக்கியங்கள் - 2 (புற இலக்கியங்கள்)

பரணி இலக்கியம்; பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியம்; பள்ளு இலக்கியம்; உலா இலக்கியம்; சதக இலக்கியம்; அந்தாதி இலக்கியம்

C021 இலக்கணம் - 1 (எழுத்து)

மொழி அமைப்பு

தமிழ் இலக்கண அறிமுகம் - எழுத்து, சொல்; தமிழ் இலக்கண அறிமுகம் - பொருள், யாப்பு, அணி; எழுத்து இலக்கணத்தின் அமைப்பு; சார்பு எழுத்துகள்; மொழி முதல் மொழி இறுதி எழுத்துகள்; மெய்ம்மயக்கம்

எழுத்தின் பிறப்பும் பத இலக்கணமும்

எழுத்துகளின் பிறப்பு - பொது அறிமுகம்; உயிரெழுத்துக்களின் பிறப்பு; மெய்யெழுத்துகளின் பிறப்பு; பதம் - பொது அறிமுகம்; பகாப்பதமும் பகுபதமும் - பகுதி 1; பகாப்பதமும் பகுபதமும் - பகுதி 2.

புணர்ச்சி - 1

புணர்ச்சியும் அதன் பாகுபாடும்; பொதுப்புணர்ச்சி; உயிர் ஈற்றுச் சிறப்புப் புணர்ச்சி; உயிர் ஈற்றுப் புணர்ச்சி - சிறப்பு விதிகள்; குற்றியலுகர ஈற்றுப் புணர்ச்சி - சிறப்பு விதிகள்; எண்ணுப்பெயர்ப் புணர்ச்சி.

புணர்ச்சி - 2

மெய் ஈற்றுப் புணர்ச்சி விதிகள் - I; மெய் ஈற்றுப் புணர்ச்சி விதிகள் - II; மெய் ஈற்றுப் புணர்ச்சி விதிகள் - III; உருபு புணர்ச்சி - I; உருபு புணர்ச்சி - II; இக்காலத் தமிழில் வல்லினம் மிகும் இடங்களும் மிகா இடங்களும்.

C031 தமிழகப் பண்பாட்டு வரலாறு

பண்பாட்டு வரலாறு - 1

பண்பாடு ஒரு விளக்கம்; மொழியும் பண்பாடும்; தமிழ்நாடு - நில அமைப்பும் வரலாறும்; பண்பாட்டு வரலாற்றுச் சான்றுகள்; தமிழர் பண்பாட்டு அடிப்படைகள்; பழங்காலத் தமிழ்ப் பண்பாடு

பண்பாட்டு வரலாறு - 2

காப்பியங்கள் காட்டும் தமிழர் பண்பாடு; கலைகள் வளர்த்த பண்பாடு; அறநூல்கள் வளர்த்த பண்பாடு; சைவ வைணவச் சமயங்கள் வளர்த்த பண்பாடு; சமண பௌத்த சமயங்கள் வளர்த்த பண்பாடு; இசுலாம், கிறித்தவம் வளர்த்த பண்பாடு

பண்பாட்டு வரலாறு - 3

நாயக்கர் காலப் பண்பாடு; சிற்றிலக்கியங்கள் காட்டும் பண்பாடு; ஐரோப்பியர் காலப் பண்பாடு; விடுதலை இயக்கம் வளர்த்த பண்பாடு; நிகழ்காலப் பண்பாடு; தமிழர் பண்பாட்டின் மொத்தஉரு - கூட்டல்கள் கழித்தல்கள், மாற்றங்கள், நிலைபேறுகள்

காசும் கல்வெட்டும் காட்டும் பண்பாடு

காசும் கல்வெட்டும் - ஓர் அறிமுகம் ; அரசியலும் ஆட்சியும் ; கலையும் இலக்கியமும் ; சமயமும் வழிபாடும் ; வாழ்வியலும் சமுதாயமும் ; வேளாண்மையும் வணிகமும்

Updated Date : 06-04-2018 12:30:39 IST