தொடக்கம்
திரு.அ.மு.பரமசிவானந்தம்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
19ம் நூற்றாண்டின் தமிழ் உரைநடை வளர்ச்சி
02.
Ancient Temples Of Tamilnadu
03.
Gleaning Of Tamil Literature
04.
The Historical Study Of The Thevaram Hymhns
05.
அம்மையும் அப்பனும்
06.
அவை பேசினால்
07.
ஆருயிர் மருந்து
08.
ஆனந்த முதல் ஆனந்த வரை
09.
இந்திய முதற்சட்டம்
10.
இளமையின் நினைவுகள்
11.
எல்லோரும் வாழ வேண்டும்
12.
ஏழு நாடுகளில் எழுபது நாட்கள்
13.
ஒரு நாளைக்கு ஒரு நீதி
14.
ஓங்குக உலகம்
15.
கங்கைக் கரையில் காவிரித்தமிழ்
16.
கட்டுரைப் பத்து
17.
கடவுளர் போற்றும் தெய்வம்
18.
கண்டதும் கருத்தும்
19.
கல்வி எனும் கண்
20.
கவிதை உள்ளம்
21.
கவிதையும் வாழ்க்கையும்
22.
கறை படிந்த உள்ளம்
23.
காஞ்சி வாழ்க்கை
24.
காப்பியக் கதைகள்
25.
கூடிவாழ்
26.
கொய்த் மலர்கள்
27.
சமயமும் சமூகமும்
28.
சமுதாயமும் பண்பாடும்
29.
சாத்தனார்
30.
சாதிவெறி
31.
சான்றோர் வாக்கு
32.
சிறுவர்களுக்கு வானொலியில்
33.
சீவகன் கதை
34.
டாக்டர் மு.வ. அவர்கள் தமிழ்மொழி இலக்கியத்துக்கு ஆற்றிய தொண்டு 130
35.
தமிழக வரலாறு
36.
தமிழ் உரைநடை
37.
தமிழ்நாட்டு விழாக்கள்
38.
தமிழர் வாழ்வு
39.
தாய்மை
40.
தாயின் மணிவயிற்றில்
41.
திரும்பிப் பார்க்கிறேன் திகைத்து நிற்கிறேன்
42.
துன்பச் சுழல்
43.
தொழில்வளம்
44.
நல்ல தமிழ்
45.
நல்லவை ஆற்றுமின்
46.
நாடு நலம் பெற
47.
நாலும் இரண்டும்
48.
பல்கலைக் கழகச் சொற்பொழிவுகள்
49.
பாசம்
50.
பாட்டும் பயனும்
51.
புதிய கல்விமுறை 10+2+3
52.
பெண்
53.
மக்கட் செல்வம் மணப்பரிசு
54.
மணி பல்லவம்
55.
மலேயாச் சொற்பொழிவுகள்
56.
மலைவாழ் மக்கள் பாண்பு
57.
மனிதன் எங்கே செல்கிறான்?
58.
மானுடம் வென்றது
59.
வரலாற்றுக்கு முன் வடக்கும் தெற்கும்
60.
வரலாற்றுப் புதையல்
61.
வழுவிலா மணிவாசகர்
62.
வள்ளுவர் வகுத்த வாழ்க்கை நெறி
63.
வாய்மொழி இலக்கியம்
64.
வாழ வேண்டுமா?
65.
வாழ்வுப்பாதை
66.
வானொலி வழியே
67.
வெள்ளி விழாச் சொற்பொழிவுகள்
68.
வேள்பாரி
69.
வையைத் தமிழ்