தொடக்கம்

 

பிற - உ.வே.சா, CPL நூலக நூல்கள்
01.
எவ்வுட்கலம்பகம் - வேங்கடகிருஷ்ட்ணதாசர் - உ.வே.சா
02.
இரக்ஷணிய யாத்திரிகம் - ஹ.எ.கிருஷ்ணபிள்ளை - உ.வே.சா
03.
கச்சியப்பமுனிவரர் தணிகைப்புராணம் - சுப்பிரமணியதேசிகசுவாமி - உ.வே.சா
04.
தஞ்சைப் பெருவுடையார் - த.சிவக்கொழுந்து தேசிகர் - உ.வே.சா
05.
தத்துவப்பிரகாசம் - சூடிடாப்பிரைகாச்சயன் திரசாலை - உ.வே.சா
06.
தரவுக்கொச்சகக் கலிப்பா - அனந்தகிருஷ்ணக கவிராஜர் - உ.வே.சா
07.
தாயுமானசுவாமிகள் - முத்துசாமிமுதலியார் - உ.வே.சா
08.
தாயுமானசுவாமிகள் திருப்பாடற்றிரட்டு - சரவணப்பெருமாளையர் - உ.வே.சா
09.
தாயுமானேஸ்வரர் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி - வேங்கடாசல முதலியார் - உ.வே.சா
10.
திருக்கருவைப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி - உ.வே.சா
11.
திருச்சிற்றம்பலம் ஒன்பதாவதுதிருமுறையாகிய திருவிசைப்பா - சபாபதிப்பிள்ளை - உ.வே.சா
12.
திருச்சிற்றம்பலம் தஞ்சைவாணன்கோவைமூலம் - சொக்கப்பநாவலர் - உ.வே.சா
13.
திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் தேவாரப்பதிகங்கள் - சபாபதிமுதலியார் - உ.வே.சா
14.
திருத்தணிகைத் தலபுராண வசணம் - முருகேசமுதலியார் - உ.வே.சா
15.
திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள் தேவாரப்பதிகத் - உமாபதிசிவாசாரியசுவாமி - உ.வே.சா
16.
அல்லியரசாணிமாலை - CPL
TCL நூலக நூல்கள்
01.
அகநானூறு
02.
அகநானூறு 1920
03.
அகநானூறு 1957
04.
அகநானூறு 2
05.
அகநானூறு இலக்கணம் 1972
06.
அகநானூறு உரையுடன்
07.
அகநானூறு களிற்றியானைநிரை
08.
அகநானூறு நித்திலக்கோவை 1944
09.
அகநானூறு நித்திலக்கோவை
10.
அகநானூறு மணிமிடை பவளம் 1946
11.
அகநானூறு மூலமும் உரையும் 1
12.
அகநானூறு மூலமும் பழைய உரையும் 1933
13.
அகஸ்திய தமிழ்
14.
அகில இந்திய மாநாடு _1955
15.
அகில இந்திய கிழக்கத்திய மாநாடு -1958
16.
அடியார்க்கு நல்லார் உரைதிறன் 1976
17.
அடியார்க்கு நல்லார் வரலாறு ஆராய்ச்சி
18.
அரசியல் தொகுதி-1-1957
19.
அரசியல் தொகுதி-1-1965
20.
அறிவியல் பேச்சு 1911
21.
ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் அகராதி
22.
ஆங்கிலோ தமிழ் அகராதி
23.
ஆசாரக்கோவை மூலம் 1883
24.
ஆரம்ப தென்னிந்திய எழுத்து, 1974
25.
ஆறுமுக நாவலர் சரித்திரம் 1919
26.
ஆறுமுக நாவலர் சரிதம்
27.
இசையியல் 1948
28.
இத்தாலிய இலக்கணம் 1912
29.
இந்திய இரயில்வேயின் மூன்றாம் வகுப்பு
30.
இந்திய சுற்றுப்பயண குறிப்புகள்
31.
இந்திய பதிவுகள்
32.
இந்திய வரலாறு
33.
இந்தியா புனிதமான சங்குப் -1914
34.
இந்தியாவில் ஆரியர்களுக்கு முந்தைய திராவிடமொழி 1929
35.
இம்பீரியல் பைபிள் அகராதி
36.
இலக்கண கட்டுரைகள்
37.
இலக்கண கொத்து முலமும் உரையும்
38.
இலக்கண சந்திரிகை
39.
இலக்கண பிராகிருத மொழி 1965
40.
இலக்கணக் கட்டமைப்பு 1954
41.
இலக்கணம் தமிழ் இலக்கணம்-1893
42.
இலக்கண விளக்கம் பொருளதிகாரம் முலமும் உறையும் 1941
43.
இலங்கை எட்டு ஆண்டுகள்
44.
இலங்கை ஒரு விளக்கம் 
45.
இலங்கை ஒரு விளக்கம் (1)
46.
இலங்கை தொலைந்த நகரங்கள்
47.
இளைஞர் தமிழ் இலக்கணம்-1938
48.
இறையனார் அகப்பொருள் உரை-1958
49.
இன்னிலை-1930
50.
இனிய நாற்பது மூலமும் உரையும்
51.
இனியவை நாற்பது-1928
52.
எக்செல் 2007 ல் டைனமிக் வரைபடங்கள்
53.
எட்டுத்தொகை செல்வம்-1978
54.
ஏலாதி 1881
55.
ஏலாதி 1939
56.
ஐங்குறுநூறு
57.
ஐங்குறுநூறு குறிஞ்சி மூலமும் உரையும்
58.
ஐந்திணை ஐம்பது மற்றும் நான்மணிக்கடிகை- 1927
59.
ஐந்தினை எழுபது 1926
60.
ஐரோப்பிய மொழியில் 1972 ஆம் ஆண்டு வரை தமிழ் பங்களிப்பு
61.
ஒரு எகிப்திய ராணி- இன் இறுதி கூடார 1882
62.
ஒரு வெளிநாட்டு மொழி 1950 கற்றல்
63.
ஒல்லாரி-1957
64.
ஓரியன் வேதங்கள் 1916 பண்டையகாலத்திற்கும் ஆராய்கிறது
65.
ஔவையும் நக்கீரரும் 1970
66.
கதைகள் மற்றும் தென் இந்திய கவிதைகள்
67.
கபிலர்-1936
68.
க்ராமஃபோன் பதிவு மற்றும் மொழிகள் 1927
69.
கலித்தொகை 1
70.
கலித்தொகை 1925
71.
கலித்தொகை 1938
72.
கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் நினைவு பரிசு தொகுதி-1944
73.
களவழி நாற்பது-1924
74.
களவியல் என்ற இறையனார் அகப்பொருள் 1958
75.
கன்னட மொழி-1934 வரலாறு
76.
கன்னடத்தில் திருக்குறள்
77.
காகிதசுவடி ஆய்வுகள் 2000
78.
காம்பெண்டியம் 01
79.
கிரேக்க-1904 வரலாறு
80.
குமரன் தமிழ் இசைமலர்-1942
81.
குய் மொழி இலக்கணம்
82.
குரல்நீதி அறத்துப்பால்
83.
குறள் (அறத்துப்பால்)
84.
குறிஞ்சி கலி-1951
85.
குறிஞ்சிதொகை-1947
86.
குறிஞ்சிதொகை-1955
87.
குறிஞ்சிதொகை-1994
88.
கொல்கத்தா தேசிய நூலகம் தமிழ் சுவடிகள்-1979
89.
சங்க இலக்கிய கட்டுரைகள் 1984
90.
சங்க இலக்கிய சொற்களஞ்சியம்-1963
91.
சங்க இலக்கியம் எட்டுத்தொகை & பத்துப்பாட்டு 1940
92.
சங்க கால சேர அரசு சேஷ ஐயர்,1937
93.
சங்க காலத்தில்-1937 சேர அரசர்கள்
94.
சங்க தமிழ் முகப்பு  
95.
சங்ககால தமிழ் மக்கள்-1948
96.
சங்கநூல்
97.
சஞ்சியில் தொல்லியல் அருங்காட்சியகம் பட்டியல், போபால் அரசு 1922
98.
சமண முனிவர்கள் இயற்றிய நாலடியார்
99.
சமணம் மற்றும் ஜனநாயகம்
100.
சமஸ்கிருதம் மற்றும் திராவிடமொழி
101.
சிந்து சமவெளி நாகரிகம்-1934
102.
சிலப்பதிகார ஆய்வுகள் 1927
103.
சிலப்பதிகார கட்டுரை-1950
104.
சிலப்பதிகாரம் முதல் புகார்கண்டம்
105.
சிலப்பதிகாரம்-1 / 1
106.
சிறுபஞ்சமூலம்-1936
107.
சீன இலக்கணம் 1922
108.
சுக்கர நீதி-1926
109.
சுகாதாரம் ஒரு கையேடு
110.
சுருக்கமான அகராதி
111.
சுருக்கமான கணக்கு 00
112.
சூர்யநாராயண சாஸ்திரியார்-1950
113.
செந்தமிழ் வளர்த்த தேவர்கள் -1948
114.
செந்தமிழ்கட்டு- பகுதி 1, 1942
115.
செந்தமிழே கொடுமலையலாம்
116.
சென்னை நகரத் ஃப்ளோரா
117.
சொல்லகராதி குழு-1926
118.
சேகரிக்கப்பட்ட திராவிட காகித மொழியியல், 1968
119.
சேர தாயமுறை
120.
சேரர் தாயமுறை 1935
121.
சேரவேந்தர் செய்யுட்கோவை
122.
சேரன் செங்குட்டுவன் 1937
123.
சேரன் செங்குட்டுவன் 1937
124.
சேரன் வாஞ்சி-1946
125.
தகடூர் யாத்திரை மூலம் உரையும் 1976
126.
தகயகபரணி
127.
தஞ்சை ஆபிரகாம் பண்டிதர்,
128.
தமிழ் அட்டவணை 00
129.
தமிழ் அட்டவணை 01
130.
தமிழ் 2 வது சர்வதேச மாநாடு கருத்தரங்கு ஆய்வுகள் 1968
131.
தமிழ் அகராதி -1968 வரலாறு
132.
தமிழ் ஆய்வுகள் 1914
133.
தமிழ் இலக்கணம்
134.
தமிழ் இலக்கணம் மற்றும் சுய கற்று
135.
தமிழ் இலக்கிய மற்றும் பேச்சுவழக்கு
136.
தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் வரலாறு
137.
தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் வரலாறு 1930 ஆம் ஆண்டு ஆய்வுகள்
138.
தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் வரலாறு 1930 ஆம் ஆண்டு ஆய்வுகள்
139.
தமிழ் எழுத்தொழி நூல்-1953
140.
தமிழ் ஒரு கட்டுரை-1929
141.
தமிழ் ஓசை-1955
142.
தமிழ் கவி சரிதம்-1937
143.
தமிழ் கவிஞர்கள் வரலாறு பகுதி 1, 1936
144.
தமிழ் கவிஞர்கள் வரலாறு பகுதி 3 1930
145.
தமிழ் கைநூல்
146.
தமிழ் கைநூல்
147.
தமிழ் சைவ புனிதர்களின் ஹெய்ம்ஸை
148.
தமிழ் தொழில்நுட்ப அகராதி
149.
தமிழ் தேசத்தில் இது தமிழுக்கு
150.
தமிழ் புலவர் சரித்திரம்
151.
தமிழ் வரலாறு முற்பகம்-1949
152.
தமிழ் வரலாறு-1922
153.
தமிழ் வரலாறு-1941
154.
தமிழ் வளர்த்த கிறித்துவ பெரியார்கள் -1970
155.
தமிழ், நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் புதிய ஏற்பாடு
156.
தமிழகைதொடர் 1924
157.
தமிழ்நாடு 1967 ம் ஆண்டு மொழி பிரச்சனை
158.
தமிழரும் தமிழும்-1974
159.
தற்கால தமிழ் சொல்லதிகாரம்-1925
160.
தாமோதரன் பிள்ளை-1935 வாழ்க்கை
161.
தியாகராஜ செட்டியார்-1947
162.
தியேட்டர்-1949 அறிமுகம்
163.
திராவிட ஒப்பீட்டு சொல்லகராதி (தொகுப்பு-1) -1959
164.
திராவிட சுட்டுப்பெயர்கள்-1939
165.
திராவிட பிரகாசிகை தமிழ் வரலாறு 1976
166.
திராவிட பிரச்சினை -1977 
167.
திராவிட மக்கள் வரலாறு-1946
168.
திராவிட மரபு அகராதியில்-1961
169.
திராவிட மரபு அகராதியில்-1968
170.
திராவிட மொழிக் சொற்களில் உள்ள சமஸ்கிருத உறுப்பு
171.
திராவிட மொழிகள்- 1970
172.
திராவிட மொழிகளில் ஆராய்ச்சி-1946
173.
திரிகடுகம் விபாபா
174.
திரிகடுகம்,ஏலாதி, நான்மடிக்கடிகை-1887
175.
திரிகடுகம்-சுபகிருடு
176.
திருக்குந்திரன் மும்மூலம்
177.
திருக்குரான் மூலமும்
178.
திருக்குறள்
179.
திருக்குறள் குஜராத்தி
180.
திருக்குறள் (ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு)
181.
திருக்குறள் 1883
182.
திருக்குறள் 1932
183.
திருக்குறள் 1957
184.
திருக்குறள் 1981 ஒற்றையர்
185.
திருக்குறள் அறத்துப்பால் 1957
186.
திருக்குறள் அறத்துப்பால்-1969
187.
திருக்குறள் ஆராய்சிசி-1949
188.
திருக்குறள் ஈரடி-1996
189.
திருக்குறள் உரை-1965
190.
திருக்குறள் காமத்துப்பால்
191.
திருக்குறள் காமத்துப்பால் 1958
192.
திருக்குறள் தெலுங்கு
193.
திருக்குறள் பர்மிய மொழிபெயர்ப்பு
194.
திருக்குறள் பரிபெருமாலுரை 1988
195.
திருக்குறள் பரிமேல் அடிகள் 1878
196.
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை-1976
197.
திருக்குறள் பாலியலதிகாரம் 1918
198.
திருக்குறள் புது உரை-1954
199.
திருக்குறள் பொருட்பால்-1948
200.
திருக்குறள் போற்றி-1995
201.
திருக்குறள் மூலம் 1928
202.
திருக்குறள் மூலம் தேவர்
203.
திருக்குறள் மூலம்-1938 இறுதி
204.
திருக்குறள் மூலமும்
205.
திருக்குறள் மூலமும் உரையும் 1927
206.
திருக்குறள் மூலமும் பரிமேலழகர்-1931
207.
திருக்குறள் லத்தின் மொழி
208.
திருக்குறள் வங்காளி மொழிபெயர்ப்பு
209.
திருக்குறள் விரிவுரை 1939
210.
திருக்குறள் விரிவுரை-1951
211.
திருக்குறள் ஜைன உரை 1991
212.
திருக்கோவையார் மூலமும் பழைய உரையும் 1970
213.
திருகத் சொல்லடைவு1952
214.
திருமுருகாற்றுபடை 1922
215.
திருமுருகாற்றுபடை புத்தகம் 1 1985
216.
திருமுருகாற்றுபடை புத்தகம் 10 1990
217.
திருமுருகாற்றுபடை புத்தகம் 11 1991
218.
திருமுருகாற்றுபடை புத்தகம் 13 1993
219.
திருமுருகாற்றுபடை புத்தகம் 14 1940
220.
திருமுருகாற்றுபடை புத்தகம் 2 1984
221.
திருமுருகாற்றுபடை புத்தகம் 20 1983
222.
திருமுருகாற்றுபடை புத்தகம் 6 1986
223.
திருமுருகாற்றுபடை புத்தகம் 7 1987
224.
திருமுருகாற்றுபடை புத்தகம் 8 1988
225.
திருமுருகாற்றுபடை புத்தகம் 9 1989
226.
திருமுருகாற்றுப்படை
227.
திருமுருகாற்றுப்படை
228.
திருவள்ளுவ நாயனார்
229.
திருவள்ளுவ நாயனார் புனித குறள்
230.
திருவள்ளுவர் திருக்குறள்
231.
திருவள்ளுவர் திருக்குறள்
232.
திருவள்ளுவர் திருக்குறள் அறத்துப்பால்
233.
திருவள்ளுவர் திருக்குறள் அறத்துப்பால் 2
234.
திருவள்ளுவர் மாலை திருக்குறள் மூலம்
235.
திருவள்ளுவர்-1934
236.
தென் இந்திய மற்றும் இலங்கை கடிதங்கள்
237.
தொல்பொருள் 00
238.
தொல்பொருளியல் அருங்காட்சியகம் பெயர்ப்பட்டியல் 1922
239.
தொகுப்பு திருக்குறள்-1955
240.
தொல்.செய்யுளியல் இரு சூத்திர விளக்கம்
241.
தொல்கப்பியம் பொருளதிகாரம் செய்யுளியல் நச்சினார்கினியர் உரை 1965
242.
தொல்காப்பிய - இளம்பூரணம்
243.
தொல்காப்பிய நன்னூல்
244.
தொல்காப்பியம்
245.
தொல்காப்பியம் சிறிய புத்தகம்
246.
தொல்காப்பியம் அகத்திணை 1938
247.
தொல்காப்பியம் இளம்பூரணம்-1935
248.
தொல்காப்பியம் ஒப்பியல்-1975
249.
தொல்காப்பியம் சூத்திரவிருத்தி-1946
250.
தொல்காப்பியம் சூத்திரவிருத்தி-1968
251.
தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம்
252.
தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம்  
253.
தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் 1886
254.
தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் 1892
255.
தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் 1928
256.
தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் 1936
257.
தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் 1970
258.
தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் ஒற்றை -1945
259.
தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் சேனவரையறை-1946
260.
தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் நச்சினார்கினியர் உரை
261.
தொல்காப்பியம் நச்சினார் 1917
262.
தொல்காப்பியம் பாயிரவிருத்தி-1905
263.
தொல்காப்பியம் பொதுப்பாயிரம் 1923
264.
தொல்காப்பியம் பொருள் 1906
265.
தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் நச்சினார்கினியர்
266.
தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்-1-1986
267.
தொல்காப்பியம் பொற்படலம்-1942
268.
தொல்காப்பியம் யாப்பு 1968
269.
தொல்காப்பியம்-1962
270.
தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம்-1928
271.
தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம்-இளம்பூரனார் உரை- 1
272.
தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம்-இளம்பூரனார் உரை- 2
273.
தொல்காப்பியம்-எழுத்து 1969
274.
தொல்காப்பியம்-எழுத்து 1979
275.
தொல்காப்பியம்-பொருட்படலம் -1987
276.
தொல்காப்பியம்-பொருளதிகாரம்-1948
277.
தொல்காப்பியம்-பொருளதிகாரம்-1952
278.
தொல்காப்பியம்-பொருளதிகாரம்-1958
279.
தொல்காப்பியம்-பொருளதிகாரம்-1963
280.
தொல்காப்பியம்-பொருளதிகாரம்-1966
281.
தொல்காப்பியம்-பொருளதிகாரம்-1986
282.
நக்கீரர்-1973
283.
நடைமுறை கையேடு-1874
284.
நல்லொழுக்கம் பற்றி திருக்குறள்
285.
நவரசங்கள்-194
286.
நவீன மற்றும் தமிழ் கிளாசிக்கலில் நிலையான இலக்கணம்,1969
287.
நற்றிணை
288.
நற்றிணை நானூறு 1956
289.
நற்றிணை மூலமும் உறையும் (எடுத்துக்காட்டு படிவம்)
290.
நன்னூள் மூலம்1889
291.
நாகர்கள் இந்திய வரலாறு மற்றும் பண்பாடு 1965 
292.
நாலடி நானூறு(முதலாவது அறத்துப்பால்)
293.
நாலடியார்
294.
நாலடியார் / நாலடியார் உரைவளம்-1953
295.
நாலடியார் / நாலடியார்-1885
296.
நாலடியார் 1
297.
நாலடியார் உரைவளம் 1954
298.
நாலடியார் மூலமும் உரையும்
299.
நாலடியார் மூலமும் உரையும்
300.
நாலடியார் மூலமும் உறையும் 1936
301.
நாலடியார் மூலமும் தெளிபொருள் விளக்கமும் 1921
302.
நாலடியார்-1876
303.
நிலக்கடிதங்கள்
304.
நீதி நூலாகிய நாலடியார் / 1-நீதி நூலாகிய நாலடியார்
305.
நெய்தல் பாடல்கள்-1978
306.
நேமிநாதம்-1945
307.
பட்டின பாலை-1957
308.
பட்டின பாலை-1975
309.
பண்டை தமிழ் எழுத்துகள்-1938
310.
பண்டை தமிழர் பொருளியல் வாழ்க்கை-1945
311.
பண்டைய இந்திய நாணயவியல் விரிவுரைகள்
312.
பண்டைய இந்தியா
313.
பண்டைய இந்தியா 00
314.
பண்டைய இந்தியா- வில் சூரிய வழிபாடு 1972
315.
பண்டைய உலகின் மக்கள்
316.
பண்டைய கிரேக்கத்தில்-1933 வாழ்க்கை
317.
பண்டைய கேரளம்-1970
318.
பண்டைய திராவிட-1925
319.
பண்டைய திருக்குறள்
320.
பத்துப்பாட்டு
321.
பத்துப்பாட்டு ஆங்கிலத்தில்
322.
பத்துபாட்டு வளம்-1968
323.
பதிற்றுபத்து
324.
பதிற்றுபத்து மூலமும் பழைய உரையும் 1957
325.
பதிற்றுபத்து மூலமும் விளக்கவுரை-1950
326.
பதிற்றுபத்து-1949
327.
பதிற்றுபத்து-1960
328.
பதிற்றுபத்து-1960
329.
பரணர் -1933
330.
பரிபாடல் மூலமும்
331.
பழங்குடியினர்
332.
பழங்குடியினர் 001
333.
பழங்குடியினர் 002
334.
பழங்குடியினர் 003
335.
பழங்குடியினர் 004
336.
பழங்குடியினர் 005
337.
பழங்குடியினர் 006
338.
பழங்குடியினர் 007
339.
பழமொழி நானூறு
340.
பழமொழி மூலமும்
341.
பழமொழி-400
342.
பழைய சிலோன்
343.
பாண் பெரியார் மூவர்-1951
344.
பாண்டியர்-1929
345.
பாயிர விருத்தி-1905
346.
பாளி மொழி இலக்கணம்
347.
பிறப்பிடம் பரவுவது தமிழர்கள்-1947
348.
புறந்திரட்டு-1938
349.
புறந்திரட்டு-1972
350.
புறநானூறு
351.
புறநானூறு குறிப்பு
352.
புறநானூறு / 1 - புறநானுறு மூலமும் உரையும்
353.
புறநானூறு / புறநானூறு 1956
354.
புறநானூறு / புறநானூறு புத்தகம் (1)
355.
புறநானூறு 1962 குறியீட்டு
356.
புறநானூறு மூலமும் உரையும்
357.
புறநானூறு மூலமும் பழைய உரையும் 1971
358.
புறநானூறு-1968
359.
புனித குறள் அல்லது திருவள்ளுவர் தமிழ் வேதா
360.
புனித தமிழ்
361.
புனித திருக்குறள், 108 சாஸ்திரம்
362.
பூர்வீக சங்கீத உண்மை-1930
363.
பெருங்கதை-1935
364.
பெருந்தொகை 1935-1936
365.
பெரும்பணாற்றுபடை
366.
பேரகத்திய திரட்டு 1912
367.
பேரகராதி-1886
368.
மணிமேகலை
369.
மணிமேகலை 0
370.
மணிமேகலை 1931
371.
மணிமேகலை 1957
372.
மணிமேகலை 2
373.
மணிமேகலை காலம்-1961
374.
மரங்கள் மற்றும் முத்துக்கள்
375.
மலாய் தீவுக் 1893
376.
மலாயாச் சரித்திரம்
377.
மனுவின் நிலம் மற்றும் வர்த்தக சட்டங்களை-1927
378.
மாறனலங்காரம் 1929
379.
மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்களின் சரித்திரம்-1938
380.
முத்து வளர்ப்பு 1952 வரலாறு
381.
முதல்வன் முறையீடு
382.
முதுமொழி வெண்பா 1930
383.
முதுவேரியம்-1889
384.
முருகன் நன்னூல் மூலமும் உறையும் 1969
385.
முழுமையான கான்கார்ட்
386.
மெக்கன்சி கையெழுத்துப் பிரதிகளில் 1972 தொகுதி 1
387.
மொழி 1955
388.
மொழி கதை -1952
389.
மொழி, அதன் தன்மை வளர்ச்சி மற்றும் தோற்றம்-1949
390.
மொழிகள் அடையாள வழிகாட்டி 1970
391.
மைக்ரோசாஃப்ட் ஆபிஸ் அக்சஸ் 2007 பைபிள்
392.
யாப்பருங்கலகாரிகை-1925
393.
ரோமன் மற்றும் கிரேக்கம் அகராதி
394.
லட்சுமணன் பிள்ளை-1942
395.
லத்தீன் அறிமுகம்-1888
396
லிமன் லத்தீன் புத்தகம் 1915
397.
வகைப்படுத்தப்பட்ட ஜென்சிலா
398.
வயலேஜ் ஆஃப் தி பீகிள்
399.
வரலாற்றுக்கு முந்தைய இந்திய மற்றும் தொல்பொருட்கள்
400.
வார்த்தைகள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவம்-1953
401.
விரிவான அகராதி
402.
வினைச்சொல் தொடரியல்
403.
ஸங்கீதகல்பத்ருமம் 1947
404.
ஹிந்தியில் திருக்குறள்
405.
ஹீப்ரு இலக்கணம்