தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

முதன்மை கீற்றுகள்

தமிழ்க் கணினிக் கருவிகள்

தமிழ்ச் சமுதாயம் மற்றும் தமிழ்க் கணினி ஆராய்ச்சியாளருக்கும் பயன்படுவதற்காக தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் தமிழ் மென்பொருள்களை உருவாக்கும் திட்டத்தை முன்மொழிந்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்காக தமிழ்நாடு அரசு, அரசாணை எண் (2D) 26, நாள் 15.10.2015 மூலம் தமிழ்நாடு புதுமை முயற்சிகள் (Tamilnadu Innovative Initiatives scheme)  திட்டத்தின்கீழ் 2015ஆம் ஆண்டிற்காக ரூ. 1.5 கோடி தொகை வழங்கியுள்ளது. இந்நிதி உதவியுடன் 15 மென்பொருள் உருவாக்கும் திட்டங்கள் கண்டறியப்பட்டு திட்டச் செயலாக்கம் நடைபெற்று வருகின்றது.

அதில் தமிழிணையம் ஒருங்குறிமாற்றி மற்றும் தமிழிணையம் ஒருங்குறி  எழுத்துருக்கள் என்ற  2 திட்டங்கள் முடிவுற்று       அத்திட்டங்களை  மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் 23.05.2017 அன்று தொடங்கி வைத்தார்.  தற்போது கீழ்க்கண்ட 10 திட்டங்கள் முடிவுற்று மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களால் தொடங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளன.

  1. தமிழிணையம் – சொல் பேசி பதிவிறக்க (.Zip வடிவம்)
  2. தமிழிணையம் – விவசாயத் தகவி http://speech.ssn.edu.in/ agri_home/ welcome.html
  3. தமிழிணையம் – தொல்காப்பியத் தகவல் பெறுவி பதிவிறக்க (.Zip வடிவம்)
  4. தமிழிணையம் – தமிழ்ப் பயிற்றுவி பதிவிறக்க (.Zip வடிவம்)
  5. தமிழிணையம் – நிகழாய்வி http://78.46.86.133:8080/tvademo/     http://78.46.86.133/TVA.apk
  6. தமிழிணையம் – பிழைதிருத்தி பதிவிறக்க (.Zip வடிவம்)
  7. தமிழிணையம் – அகராதி தொகுப்பி பதிவிறக்க (.Zip வடிவம்)
  8. தமிழிணையம் – கருத்துக்களவு ஆய்வி http://karuthukalavu.palkalai.com/
  9. தமிழிணையம் – சொற்றொடர் தொகுப்பி பதிவிறக்க (.Zip வடிவம்)
  10. தமிழிணையம் – தரவு பகுப்பாய்வி பதிவிறக்க (.Zip வடிவம்)
தமிழ்
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 16-03-2018 16:36:32(இந்திய நேரம்)