தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

முதன்மை கீற்றுகள்

பட்டயம்

  I. பட்டயம் - Diploma
 
 
 
C011. இருபதாம் நூற்றாண்டுக் கவிஞர் இருவர்
 
 
 
C012. இடைக்கால இலக்கியம்
 
 
 
C021. இலக்கணம் - 1 (எழுத்து)
 
 
 
C031. தமிழகப் பண்பாட்டு வரலாறு
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-03-2018 17:04:27(இந்திய நேரம்)