தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

இலக்கணக் குறிப்பு விரிதரவு

 

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகத்தில் 2011-2012 ஆம் ஆண்டிற்கான பகுதி-II திட்டத்தின் கீழ் “தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு மொழியியல் அடிப்படையிலான இலக்கணக் குறிப்புடன் கூடிய விரிதரவு” ‘Linguistically Annotated Corpus for Tamil Literature” என்ற திட்டம் நடைபெற்றது.


புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 14-06-2017 14:58:24(இந்திய நேரம்)