தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

முதன்மை கீற்றுகள்

தமிழ்

“தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்” ஒரு வலைத்தள கண்காணிப்புக் கொள்கையைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் பின்வரும் அளவுக்களைச் சுற்றியுள்ள தரம் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய சிக்கல்களைத் தீர்க்கவும் சரிசெய்யவும் அவ்வப்போது வலைத்தளம் கண்காணிக்கப்படுகிறது. செயல்திறன்: தளத்தின் பதிவிறக்க நேரம் பல்வேறு வலைப்பின்னல் இணைப்புகள் மற்றும் சாதனங்களுக்கு உகந்ததாக உள்ளது. வலைத்தளத்தின் அனைத்து முக்கிய பக்கங்களும் இதுபோன்று சோதிக்கப்படுகின்றன.

செயல்பாடு:

வலைத்தளத்தின் அனைத்து தொகுதிகள் அவற்றின் செயல்பாட்டிற்காகச் சோதிக்கப்படுகின்றன. தளத்தின் ஊடாடும் கூறுகள், பின்னூட்ட படிவங்கள் சீராக இயங்குகின்றன.

உடைந்த இணைப்புகள்:

உடைந்த இணைப்புகள் அல்லது பிழைகள் இருப்பதை நிராகரிக்க வலைத்தளம் முழுமையாக மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.

போக்குவரத்து பகுப்பாய்வு:

பயன்பாட்டு முறைகள் மற்றும் பார்வையாளர்களின் சுயவிவரம் மற்றும் விருப்பங்களைப் பகுப்பாய்வு செய்ய தளத்தின் போக்குவரத்து தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுகிறது.

பின்னூட்டம்:

வலைத்தளத்தின் செயல்திறனைத் தீர்மானிப்பதற்கும் தேவையான மேம்பாடுகளைச் செய்வதற்கும் பார்வையாளர்களிடமிருந்து வரும் கருத்து சிறந்த வழியாகும். பார்வையாளர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட மாற்றங்கள் மற்றும் மேம்பாடுகளைச் செய்வதற்குப் பின்னூட்டத்திற்கான சரியான வழிமுறை உள்ளது.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 16-09-2019 11:17:52(இந்திய நேரம்)