தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

முதன்மை கீற்றுகள்

தமிழ்

உள்ளடக்க கூறுகள் மெட்டாடேட்டா மூலம் செல்லுபடியாகும் தேதியுடன் உருவாக்கப்படுகின்றன. இயற்கையில் நிரந்தரமான சில உள்ளடக்கம் இருக்கும், அத்தகைய உள்ளடக்க கூறுகள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது. செல்லுபடியாகும் தேதிக்குப் பிறகு உள்ளடக்கம் இணையதளத்தில் காட்டப்படாது.

உள்ளடக்க மதிப்பாய்வுக் கொள்கையின்படி ஆவணங்கள், அறிக்கைகள், சமீபத்திய செய்திகள் போன்ற உள்ளடக்க கூறுகள் தொடர்ந்து மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன.

செல்லுபடியாகும் தேதிக்கு குறைந்தது இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பே உள்ளடக்கம் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது, மேலும் தேவைப்பட்டால் உள்ளடக்கம் மறுபரிசீலனை செய்யப்பட்டு செல்லுபடியாகும் தேதி மாற்றப்படும். உள்ளடக்கம் பொருந்தாது என்றால், உள்ளடக்கம் காப்பகப்படுத்தப்பட்டு பின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படாது.

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கொள்கை நடைமுறையில் உள்ளது. மேலும், வலைத்தளத்தைப் பராமரிக்கும் போது பின்பற்றப்படும்.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 16-09-2019 12:23:32(இந்திய நேரம்)