தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

முதன்மை கீற்றுகள்

தமிழ்

இணையதளத்தின் தற்போதைய மற்றும் புதுப்பித்தலுக்கான உள்ளடக்கத்தைச் சரியாக வைத்திருக்க அனைத்து முயற்சிகளும் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த உள்ளடக்க மறுஆய்வுக் கொள்கை இணையதள உள்ளடக்க மதிப்பாய்வு மற்றும் அது மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முறையின் பணிகளையும் பொறுப்புகளையும் வரையறுக்கிறது. மறுபரிசீலளை கொள்கைகள் மாறுபட்ட உள்ளடக்க கூறுகளுக்கு வரையறுக்கப்படுகின்றன.

மறுஆய்வு கொள்கை வெவ்வேறு வகையான உள்ளடக்க கூறுகளுக்கும் செல்லுபடியாகும் தன்மை காப்பக கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

முழு இணையதள உள்ளடக்கத்தையும் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகக் குழு மூலம் மதிப்பாய்வு செய்யப்படும்.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 16-09-2019 11:21:09(இந்திய நேரம்)