தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

முதன்மை கீற்றுகள்

தமிழ்
 

சான்றிதழ்க் கல்விக்கான அனைத்துப் பாடங்களும் இணையவழிப் பல்லூடக வசதிகளைப் பயன்படுத்திக் கற்பதற்கு எளிய, முறையில், ஆர்வம் ஊட்டும் வகையில் வழங்கப்படுகின்றன. இப்பாடங்களின் விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

சான்றிதழ்க் கல்வி

BB00 அடிப்படை நிலை

எழுத்துகள் அறிமுகம், சொற்களைக் கற்றல், சிறு தொடர் கற்றல், எழுதும் பயிற்சி, மழலைப் பாடல்கள், அறநெறிக் கதைகள் ஆகியப் பாடப்பொருகள் இதில் அடங்கும்.

பாட எண்

பாடப்பொருள்

1

எழுத்துகள் அறிமுகம்

2

சொற்கள் கற்றல்

3

சிறுதொடர் கற்றல்

4

எழுதும் பயிற்சி

5

மழலைப் பாடல்கள்

6

அறநெறிக் கதைகள்

BM00 இடைநிலை

சொல், பொருள், தொடர், இலக்கணம் ஆகிய மொழிக் கூறுகள்- கேட்டுக் கற்றல், படித்துக்கற்றல், பேசிக்கற்றல், எழுதிக்கற்றல் ஆகிய திறன்களை வளர்க்கும் வகையில் கீழ்க்காணும் 20 தலைப்புகளில் பாடங்களாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. அடிப்படைப் பாடங்களின் தொடர்ச்சியாகவும் மேல் நிலைப் பாடங்களுக்கான முன் தகுதியாகவும் இப்பாடங்கள் உருவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

பாட எண்

பாடப்பொருள்

1

உயிரியல் பூங்கா

2

சந்தை

3

விடுதி

4

மஞ்சு விரட்டு

5

மணி அறிதல்

6

திசைகள்

7

என் குடும்பம்

8

பாரதியார்

9

தஞ்சை பெரிய கோயில்

10

பொங்கல் திருநாள்

11

விருந்து ஆளுக்கா? ஆடைக்கா?

12

சிலப்பதிகாரம்

13

கணைக்கால் இரும்பொறை

14

மாமல்லபுரம்

15

தாத்தாவின் கடிதம்

16

மழையின் கதை

17

பொய்க்கால் குதிரை

18

விருந்தோம்பல்

19

ஆதிமந்தி

20

பயணம்

BA00 மேல்நிலை

அறிவியல் கட்டுரை, பயணக்கட்டுரை, இலக்கியக் கட்டுரை, கடிதம், நேர்காணல், நாடகம், உரையாடல், சிறுகதை, வருணனை, இதழியல் பயன்பாடு போன்ற உரைநடைத் தமிழ் ; வாழ்த்துப்பாடல், நாட்டுப்புறப்பாடல், அறவுரைப்பாடல், மறுமலர்ச்சிப் பாடல், தொடர்நிலைச் செய்யுள், பல்சுவைப்பாடல் போன்ற கவிதைத் தமிழ் ஆகியவற்றில் திறன்களை வளர்க்கும் வகையில் கீழ்க்காணும் 18 தலைப்புகளில் மேல் நிலைப்பாடங்கள் அமைகின்றன. இதனுள் மொழிப்பயன்பாட்டிற்குத் துணையான மரபியல் இலக்கணப் பாடங்களும் தரப்படுகின்றன. மேல்நிலைப் பாடங்கள்- இடைநிலைப் பாடங்களின் தொடர்ச்சியாகவும், தமிழகப் பள்ளிக் கல்வியின் 6 ஆம் வகுப்பு வரையிலான திறன்களைத் தழுவியனவாகவும் அமைந்துள்ளன.

பாட எண்

பாடப்பொருள்

1.

இறைவாழ்த்து, மொழிவாழ்த்து

2.

குழந்தைகளும் கல்வியும் (உரையாடல்)

3.

வருணனை

4.

நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்

5.

செய்தி

6.

தீபங்கள்

7.

எல்லாம் போச்சு

8.

புத்தரும் ஏழைச் சிறுவனும் (தொடர்நிலைச் செய்யுள் )

9.

வள்ளுவரின் மெய்ப்பொருள்

10.

ஒளவை பெற்ற நெல்லிக்கனி

11.

பல்சுவைப் பாடல்கள்

12.

அன்னைக்கு

13.

சதுரங்கச் சாதனையாளர் விஜயலட்சுமியுடன் ஒரு சிறப்பு நேர்காணல்

14.

அறவுரைப் பகுதி

15.

சித்தார்த்தன் (நாடகம்)

16.

ஏனாதிநாதர்

17.

மறுமலர்ச்சிப் பாடல்கள்

18.

கணிப்பொறி நினைவகம்

 

மேற்காணும் அடிப்படை, இடைநிலை, மேல்நிலைப் பாடத்திட்டங்கள் அனைத்தும் அரசாணை (நிலை) எண்.300 நாள் 20.12.07 இல் தமிழ்நாடு அரசின் அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளன.

அரசாணையை க் காண இங்கே சுட்டுக

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 05-04-2018 17:40:43(இந்திய நேரம்)