தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

முதன்மை கீற்றுகள்

தமிழ்

இந்த இணையதளம் "தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகத்தால்" வடிவமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகிறது. இந்த இணையதளத்தின் உள்ளடக்கத்தின் துல்லியம் மற்றும் நாணயத்தை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தாலும், அவை சட்ட அறிக்கையாக கருதப்படக்கூடாது அல்லது எந்தவொரு சட்ட நோக்கங்களுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. ஏதேனும் தெளிவின்மை அல்லது சந்தேகம் இருந்தால், பயனர்கள் சரிபார்க்கலாம், அல்லது சரிபார்க்க அறிவுறுத்தப்படலாம். மேலும், பொருத்தமான தொழில்முறை ஆலோசனையைப் பெறவேண்டும்.

எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் எந்தவொரு இழப்பு அல்லது சேதம், அல்லது மறைமுக இழப்பு அல்லது சேதம் அல்லது எந்த இழப்பீட்டு சேதம் விளைவிக்கும் தரவு போன்றவைகளுக்கும் இந்த இணையதளத்திற்கும் தொடர்புகிடையாது.

இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் இந்திய சட்டங்களின்படி நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. இந்த விதிமுறைகளின் கீழ் எழும் எந்தவொரு விவாதமும் இந்திய நீதிமன்றங்களின் அதிகார எல்லைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும்.

இந்த இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்ட தகவல்கள் அரசாங்க நிறுவனமான தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் இந்த தகவல்களையும் கருத்துகளையும் உங்கள் தகவல், வசதிக்காக மட்டுமே வழங்குகிறது. பிற இணையதளத்திலிருந்து ஒரு இணைப்பை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால் நீங்கள் தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகத்தை விட்டு செல்கிறீர்கள் என்பதாகும். வலைத்தளம் மற்றும் வெளி வலைத்தளத்தின் உரிமையாளர்கள் / ஆதரவாளர்களின் தனியுரிமை மற்றும் பாதுகாப்புக் கொள்கைகளுக்கு உட்பட்டவை.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 16-09-2019 11:21:30(இந்திய நேரம்)