தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

முதன்மை கீற்றுகள்

தமிழ்

“தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகத்தில்” இலவசமாக அணுகக்கூடிய தகவல்கள் உள்ளன. மேலும், எந்தவொரு பார்வையாளரும் பார்க்கலாம். இருப்பினும், வலைத்தளம் அதன் அனைத்து வலைத்தளங்களின் உள்ளடக்கங்களிலும் பதிப்புரிமையைப் பராமரிக்கிறது.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு விசாரணைகள் மற்றும் தரவு சேகரிப்பு தவிர, தனிப்பட்ட பயனர்களை அடையாளம் காண எந்த முயற்சியும் எடுக்கப்படாது. திரட்டப்பட்ட தரவு பதிவுகள் வழக்கமான நீக்குதலுக்குத் திட்டமிடப்படும். வலைத்தள தனியுரிமைக் கொள்கை வாடிக்கையாளர்கள் / பார்வையாளர்கள் வழங்கிய தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்துவது தொடர்பான எங்கள் நிலையை விவரிக்கிறது.

தகவல்களைப் பதிவேற்ற அல்லது தகவல்களை மாற்றுவதற்கான அங்கீகரிக்கப்படாத முயற்சிகள் கண்டிப்பாகத் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் 2000-இன் கீழ் தண்டனைக்குரியதாக இருக்கலாம்.

பயனர் முகவரி மற்றும் கடவுச்சொல் கொள்கை:

“தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகத்தில்” முக்கியமான அல்லது தனியுரிம வணிகத் தகவல்களுக்கான அணுகல், வலைத்தளங்கள் அத்தகைய தரவை அணுகுவதற்கான பொருத்தமான உத்தியோக பூர்வ காரணத்தைக் கொண்டிருப்பதில் உறுதியாக உள்ள பயனர்களுக்கு மட்டுமே பாதுகாப்பு அணுகல் வழங்கப்பட்ட அனைத்து பதிவுசெய்யப்பட்ட பயனர்களும் இணைய நிர்வாகி (webmaster) வழங்கிய பயனர் பெயரால் அடையாளம் காணப்படுவார்கள்.

தடைசெய்யப்பட்ட தகவல்களுக்குக் கடவுச்சொல் அணுகல் வழங்கப்பட்ட பயனர்கள் அந்த கடவுச்சொற்களை எந்த மூன்றாம் தரப்பினருடனும் பகிரவே கூடாது. ஒரு பயனர் முகவரி அல்லது கடவுச்சொல் தொலைந்துவிட்டால் அல்லது திருடப்பட்டால் பயனர் உடனடியாக எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தவேண்டும். அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத நபர் பயனர் முகவரி அல்லது கடவுச்சொல்லைக் கண்டுபிடித்ததாகத் தருவதாக கூறினால் பயனர் நம்ப கூடாது.

“தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகம்” குறித்து உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது கருத்துகள் இருந்தால் வலைத்தள பாதுகாப்பு கொள்கையின்படி “தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகம்”என்ற வலைத்தளத்தில் கருத்து விருப்பத்தைப் பயன்படுத்தி வலை தகவல் மேலாளரைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 16-09-2019 12:30:20(இந்திய நேரம்)