தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

அருட்பா x மருட்பா - போர்

தலைப்பு

அருட்பா x மருட்பா - போர்

சொற்பொழிவாளர் பெயர்

முனைவர் ப .சரவணன் (முதுநிலைத் தமிழாசிரியர் , சென்னை மாநகராட்சி மேனிலைப்பள்ளி , அயனாவரம் )

சொற்பொழிவு நாள்

Fri, 07/13/2018 - 00:00

விரிவுரை குறிச்சொற்கள்