தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

இசை நாடக வெளியில் சில கலைப் பறவைகள்

தலைப்பு

இசை நாடக வெளியில் சில கலைப் பறவைகள்

சொற்பொழிவாளர் பெயர்

முனைவர் கி. பார்த்திபராஜா (உதவிப்பேராசிரியர் , தமிழ் முதுகலை மற்றும் ஆய்வுத்துறை ,தூய நெஞ்சகக் கல்லூரி , திருப்பத்தூர் )

சொற்பொழிவு நாள்

Fri, 02/09/2018 - 00:00

விரிவுரை குறிச்சொற்கள்