தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

  • தமிழ்
  • English

சங்கப் பனுவல்: மொழி அமைப்பியல்

தலைப்பு

சங்கப் பனுவல்: மொழி அமைப்பியல்

சொற்பொழிவாளர் பெயர்

முனைவர் ப. டேவிட் பிரபாகர், (இணைப் பேராசிரியர், சென்னைக் கிறித்துவக்கல்லூரி)

சொற்பொழிவு நாள்

Fri, 10/13/2017 - 00:00

விரிவுரை குறிச்சொற்கள்