தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

த.இ.க.இயக்குநர்கள்

தொடக்கம்
முடிவு
பெயர்
பதவி
14-02-2020
இன்று வரை
திரு. துரை. இரவிச்சந்திரன், இ.ஆ.ப
இயக்குநர் (முழு கூடுதல் பொறுப்பு)
18-12-2019
27-01-2020
திரு. எம். எஸ். சண்முகம், இ.ஆ.ப.
இயக்குநர் (முழு கூடுதல் பொறுப்பு)
14-09-2018
18-12-2019
மருத்துவர். சந்தோஷ்பாபு, இ.ஆ.ப
இயக்குநர் (முழு கூடுதல் பொறுப்பு)
27-03-2018
14-09-2018
மருத்துவர் ப. சந்திரமோகன், இ.ஆ.ப
இயக்குநர் (முழு கூடுதல் பொறுப்பு)
17-06-2016
27-03-2018
திரு. தா.கி. ராமச்சந்திரன், இ.ஆ.ப
இயக்குநர் (முழு கூடுதல் பொறுப்பு)
10-06-2015
17-06-2016
திரு. த. உதயசந்திரன், இ.ஆ.ப
இயக்குநர் (முழு கூடுதல் பொறுப்பு)
11-09-2006
10-06-2015
முனைவர் ப.அர. நக்கீரன்
இயக்குநர்
29-07-2006
10-09-2006
முனைவர் ம.செ. இரபிசிங்
இயக்குநர் (பொறுப்பு)
14-11-2003
28-07-2006
முனைவர் வெ. சங்கரநாராயணன்
இயக்குநர்
04-09-2003
13-11-2003
திரு. ந. நந்தகோபால்
இயக்குநர் (பொறுப்பு)
05-07-2000
03-09-2003
முனைவர் மு. பொன்னவைக்கோ
இயக்குநர்
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 17-11-2020 10:46:02(இந்திய நேரம்)