தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

த.இ.க. தலைவர்கள்

எண்
பெயர்
பொறுப்பு
காலம்
1.
டாக்டர் வா.செ. குழந்தைசாமி
தலைவர்
1999 முதல் 22.01.2014 வரை
2.
திரு. தா.கி. ராமசந்திரன், இ.ஆ.ப.
தலைவர்
22.01.2014 முதல் 27.03,2018 வரை
3.
மருத்துவர் ப. சந்திரமோகன், இ.ஆ.ப.
தலைவர்
27.03.2018 முதல் 14.09,2018 வரை
4.
மருத்துவர்சந்தோஷ்பாபு, இ.ஆ.ப.,
தலைவர்
14.09.2018 முதல் இன்று வரை
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 16-09-2019 13:34:54(இந்திய நேரம்)